EFPIA

EFPIA offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell

Som medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), støtter og oppfyller Celgene kravene til EFPIA Disclosure Code for utbetalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner. Vårt samarbeid med helsevesenet er viktig og nødvendig for å bringe innovative legemidler til pasienter og sikre forståelse for sikker og riktig bruk av våre medisiner til fordel for pasientene.
EFPIA dokumenter

Metodikk rapporter

EFPIA Documents

Methodology Report