Forsknings- og Utviklingsanlegg

Celgenes forsknings- og utviklingsanlegg (FoU-anlegg)

Celgenes FoU har en rekke innovative produkter under utvikling.

Celgene har FoU-anlegg strategisk plassert i USA og Europa. Hvert anlegg er unikt utstyrt for sin spesialitet.

CITRE
Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) i Sevilla, Spania, er vårt først dedikerte FoU-anlegg utenfor USA, og representerer en bro mellom Celgenes FoU og den europeiske forskerverdenen.

Celgene Avilomics Research
Avilomics Research i Bedford, Massachusetts, gjør Celgene ledende innen målrettede kovalente legemidler. Målrettede kovalente legemidler har muligheten til å hemme sykdomsfremkallende proteiner og potensielt ”stille” dem helt ned.

Celgene Cellular Therapeutics
Celgene Cellular Therapeutics er et toppmoderne FoU-senter i Warren, New Jersey, som forsker frem og utvikler banebrytende behandlinger fra menneskelige placenta- og navlestrengceller.

Translational Development
I San Francisco, California, fungerer Celgene Translational Development-senteret som et hovedanlegg for IMiDs®-forskning.

Drug Discovery & Alliance Development
Senteret for Drug Discovery & Alliance Development i San Diego, California, er vårt nav for forskning og utvikling av epigenetisk og intracellulær signalering.