Celgene Cellular Therapeutics

Vi forbedrer behandlingen av funksjonsnedsettende og livstruende sykdommer via nye celleterapier gjennom å

– Utnytte de sykdomsendrende og regenerative egenskapene i stamceller fra placenta

– Utvikle en rekke nye produkter for uttesting med unike og anvendbare celleterapier

Celgene Cellular Therapeutics (CCT) ble en del av Celgene i 2003 da Celgene ervervet Anthrogenesis, pionerselskapet som ble startet av dr. Robert Hariri for å frigjøre det enorme medisinske potensialet i den menneskelige placentaen. Vi er unike i vårt utviklingssystem for placenta, vår solide vitenskap og produksjon samt vår IP-portefølje.

Celgene Cellular Therapeutics (CCT) er ledende innen celleterapi og regenerativ medisin, og er en forløper innen forskning og utvikling av nye terapier for udekkede medisinske behov. Vår virksomhet innen navlestrengsblod, placentablod og vev (lifebankUSA®) fungerer også som kilde for våre celleterapi-, organ- og vevsprodukter. CCTs placentaderiverte adherente celler brukes i klinisk utvikling for Crohns sykdom og perifer arteriesykdom hos pasienter med diabetiske fotsår. Dessuten brukes CCTs placentaderiverte stamceller (HPDSC) sammen med navlestrengsblod i kliniske tester for en rekke ulike hematologiske sykdommer.

CCT er også engasjert innen organ- og vevsregenerering, for eksempel avanserte sårpleie, og organoider med potensielle medisinske bruksområder. CCT har utviklet en betydningsfull intern produksjonsekspertise under oppbyggingen av vår portefølje med innovative celleterapier og organ- og vevsbaserte produkter. CCT jobber også med å forbedre sin produktportefølje gjennom samarbeid med andre.