Ansvarlighet

Celgenes Ansvar

Ansvarlighet

Hos Celgene arbeider vi målrettet for å forbedre livet for pasienter. Vi lover å alltid sette pasientene først ved å sikre at pasienter over hele verden har sikker og godt kontrollert tilgang til livsforbedrende behandlinger. Vi skal forbedre pasientbehandlingen globalt via opplæring, innovasjon og nyskapende forskning. Vi respekterer miljøet og driver vår virksomhet med integritet, etikk, sunn beslutningstaking og adferd som gjenspeiler våre verdier.

Celgenes ansvar, som involverer pasienter, sikkerhet, ledelse, global helse og miljø, definerer hvem vi er og sikrer at vi fortsetter å levere og maksimere muligheter for pasienter, partnere, medarbeidere og planeten.

Miljø og bærekraft

Vi fremmer miljømessig ansvarsfulle, sikre og bærekraftige forretningsmetoder i vår daglige virksomhet.