EFPIA

EFPIA offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell

Som medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), støtter og oppfyller Celgene kravene til EFPIA Disclosure Code for utbetalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner. Vårt samarbeid med helsevesenet er viktig og nødvendig for å bringe innovative legemidler til pasienter og sikre forståelse for sikker og riktig bruk av våre medisiner til fordel for pasientene.

2021

Språk EFPIA dokumenter Metodikk rapporter
NORSK

EFPIA dokumenter Metodikk rapporter

2020

Språk EFPIA dokumenter Metodikk rapporter
NORSK

EFPIA dokumenter Metodikk rapporter

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2019

Språk EFPIA dokumenter Metodikk rapporter
NORSK

EFPIA dokumenter Metodikk rapporter

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report