Ledelse

Effektiv selskapsledelse

Celgene Corporation sikrer proaktivt at virksomhetens retningslinjer og metoder er en støtte for en sterk selskapsledelse, transparens og ansvarlighet. Kulturen hos Celgene bygger på integritet, etikk, sunn beslutningstaking og adferd som gjenspeiler våre verdier og våre forpliktelser til pasienter.

Vårt svært engasjerte og uavhengige styre tar selskapsstyring svært alvorlig, og hjelper oss å forutse og innføre de beste metodene i vår forretningsmodell

Dette er våre styremedlemmer og komiteer

Prinsipper for selskapsledelse

Celgenes Prinsipper for selskapsledelse utgjør rammeverket for ledelsen av selskapet og hjelper styret med å oppfylle sine forpliktelser. Prinsippene gjenspeiler styrets engasjement for å følge opp at retningslinjer og beslutningstakingsprosesser er effektive på styre- og ledelsesnivå. Målet er å maksimere aksjonærenes verdi på lang sikt.

Etiske retningslinjer

Celgene ble grunnlagt på prinsippene om ærlighet, integritet og ansvarlighet. Disse viktige begrepene utgjør rammeverket for selskapets visjon, misjon og verdier, og er grunnlaget for våre etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer for økonomiledere

Celgenes adm.dir., økonomidirektør og alle ansatte på økonomiavdelingen følger våre etiske retningslinjer for økonomisjefer.

Etterlevelse av regler og etikk

Celgenes program for etterlevelse av regler og etikk er beregnet for opplæring og for å fremme en atmosfære som oppmuntrer til en åpen kommunikasjon om spørsmål rundt etikk og etterlevelse av regler. Programmet skal også gi alle medarbeiderne en rimelig oppfatning av hvordan de skal oppdage og rapportere potensielle overtredelser.

Celgenes etiske retningslinjer beskriver de viktigste risikoområdene og de prinsipper som skal styre medarbeidernes opptreden.

Offentlig politikk og politisk aktivitet

For bedrifter i privat sektor er det viktig og passende å engasjere seg i offentlig politikk. Hos Celgene mener vi at det er veldig viktig å samarbeide med beslutningstakere for å sikre at politikken støtter medisinsk innovasjon og pasienters tilgang til livsavgjørende legemidler. Vi engasjerer oss i offentlig politikk for å forbedre livet for pasienter og endre folks helse via nyskapende forskning og for å følge opp vårt løfte om å alltid sette pasientene i sentrum.