Miljø og Bærekraft

Miljømessig ansvarsfulle og bærekraftige forretningsmetoder

Celgene Corporation fokuserer på å drive virksomhet i et sikkert, sunt og bærekraftig miljø. Vi arbeider for å minimere miljøpåvirkningen av virksomheten vår. Vi fremmer ansvarsfulle og bærekraftige forretningsmetoder i vår daglige virksomhet. Celgene arbeider også målrettet for å bli bærekraftig ledende, i vår globale virksomhet, i våre lokalsamfunn og i en bærekraftig fremtid. Det betyr å være ledende når det gjelder miljøbevissthet og forvaltning av våre bygg, produksjonsanlegg og laboratorier i de lokalsamfunnene som vi er en del av. Celgene jobber for miljømessig bærekraft gjennom å lære av de beste løsningene, og programmer relatert til energi, vann, avfall, transport og distribusjon innad i selskapet. Vi fokuserer kontinuerlig på å redusere energiforbruket, investere i rene og fornybare teknologier, forbedre vannhåndteringen og implementere programmer for gjenvinning og gjenbruk av vann.

Rapporter om bærekraft og miljø

Celgene rapporterer utslipp av drivhusgasser og strategier for vannforvaltning og klimaendringer via flere ulike publikasjoner. Dette inkluderer en årlig bærekraftrapport om utslipp, energi og vann, i henhold til retningslinjene fra Global Reporting Initiative (GRI) og Carbon Disclosure Project (CDP).

Bærekraftige anlegg

Celgene følger kriterier for miljømessig bærekraft i hovedplanleggingen og driften av anleggene rundt om i verden for å forbedre energieffektiviteten, håndtere vannforbruket på riktig måte, og redusere klimagassutslippene.