Pasienter og Samfunnet

Vårt løfte om å alltid sette pasientene i sentrum
Celgene realiserer sin misjon om å forbedre livene til pasienter over hele verden gjennom programmer for pasienttilgang, betydelige investeringer i kliniske studier, støtte for kontinuerlig medisinsk utdanning og partnerskap med organisasjoner som deler vårt engasjement for pasientene.

Støtte fra Celgene
Celgene støtter organisasjoner og initiativ som har en positiv innvirkning på våre pasienter, lokalsamfunnet og verden som helhet, i dag og i fremtiden. Vi forbedrer pasienters liv over hele verden, og støtter veldedighet på de områdene der den gjør størst nytte.