De ansattes sikkerhed

Global helse miljø og sikkerhet (HMS)

Celgenes viktigste ressurs er våre medarbeidere. Vi arbeider målrettet for å ha et sikkert, sunt og miljømessig ansvarsfullt arbeidsmiljø for våre medarbeidere og for besøkende på våre anlegg. Vår målsetning er å være verdensledende i våre globale program for HMS  for å minimere arbeids- og miljørisikoer effektivt. Vi fokuserer på helse og sikkerhet for alle medarbeidere, slik at vi kan opprettholde denne målsetningen, og fortsette å tiltrekke oss de beste medarbeiderne på alle nivåer i organisasjonen.

Celgene overvåker, følger opp og rapporterer rutinemessig selskapets HMS-arbeid, og evaluerer kontinuerlig risikoer for å beskytte de ansatte. Dette er spesielt viktig for personell med arbeid som innebærer en høy risiko for sykdommer, for eksempel laboratoriepersonal som håndterer en rekke ulike kjemikalier og biologiske materialer, og anleggspersonell som utfører oppgaver som kan innebære skadelige materialer og stoffer. For disse medarbeiderne har vi forebyggende opplæring, rådgiving og risikoopplæring, og ved behov behandlingsprogram med fokus på potensielt alvorlige sykdommer.

Prinsipper:

Integrere HMS-mål i våre forretningsstrategier og forretningsplaner.

Følge lover, standarder og reguleringer om HMS i alle land der vi gjør forretninger.

Gi medarbeiderne opplæring innen HMS, og gi opplæring for å hjelpe de ansatte å utføre oppgavene sine.

Streve etter en skadefri og miljømessig bærekraftig arbeidsplass i henhold til vår overbevisningen om at hendelser, skader og miljøutslipp kan forebygges, og ved å implementere egnede tiltak for risikohåndtering.

Opptre ansvarsfullt og kommunisere åpent med kunder, naboer, medarbeidere, myndighetspersoner og andre interessenter når det gjelder våre produkters og virksomhetens sikkerhetsprofiler.

Fremme HMS-etikk innen ledelsen ved å angi prestasjonsmål i våre forretningsstrategier.

HMS-kultur

HMS-kultur, Working Together to Minimize Risk

Viktige HMS-initiativ har bidratt til en kultur der personalet oppmuntres til å gjøre det rette, og føle at de kan rapportere og ordne opp i sikkerhetsepisoder, farlige forhold og adferd. Blant de viktige globale EHS-initiativene i 2014 finner man:

 • Prosessikkerhet – Integrere krav tidlig i teknologioverføringsprosessen både for produksjons- og FoU-prosesser.
 • Risikoforebyggende arbeide – Minimere risikoer gjennom bevissthet om risikoforebyggende arbeid, omfattende opplæring, samt ulykkes-/tilbudshåndtering og oppfølging.
 • Biosikkerhet – Fokusere på biosikkerhet ved produksjonen, og oppmuntre til en proaktiv tilnærming for å redusere risikoer.
 • HMS-opplæring – Gi nødvendig opplæring tverrfaglig og globalt. Fortsette å øke HMS-bevisstheten via programmer som passer for selskapet basert på identifiserte risikoer.
 • Håndtere skade/sykdom/episoder – Håndtere risikoer proaktivt. Gjennomføre analyser av grunnleggende årsaker. Oppmuntre til rapportering og korrigering av avvik.
 • Ergonomi – Levere et globalt program og fokusere på regionale krav og bestemmelser, samt risikohåndtering.

For å forbedre HMS-kulturen fokuserer håndteringssystemene på de største potensielle sikkerhetsrisikoene for personell innen FoU, produksjon, feltarbeid og på kontorer. Tidlig rapportering om farlige forhold eller potensielle risikoer oppmuntres spesielt ettersom tidlig rapportering gjennomgående generer mindre alvorlige følger.

I 2014 innførte Celgene et omfattende ergonomiprogram, og gjorde det tilgjengelig for alle medarbeidere og direkteovervåkede leverandører. Ergonomi er den anvendte vitenskapen om å tilpasse oppgaven til brukeren for å maksimere produktiviteten og redusere ubehag, tretthet og skader på brukeren. Målet med programmet er å tilpasse arbeidsmiljøer til personalet for å gjøre jobbene sikrere, mer behagelige og mer effektive. Vi gir personalet praktisk, ergonomisk informasjon om arbeidsteknikker, utstyr, øvelser og om hvordan man forebygger skader. Etter at vårt ergonomiprogram ble implementert har vi sett en betydelig reduksjon av ergonomiske skader.

I Boudry og andre sveitsiske anlegg har prioriteten vært kriseberedskap og tilhørende beredskapsplaner, forbedring av medisinsk støtte og å gi hjelp til andre avdelinger på sveitsiske anlegg. Her inngår det å gi HMS-støtte til Celgene Chemicals virksomhet i Zofingen. I 2014 deltok alle kolleger fra disse anleggene i implementering av og opplæring i de fem kardinalreglene som fremmer sikker atferd og unnviking av skade på person- og/eller eiendom.

Sunnhet og helse

Investeringen i våre medarbeidere gjelder også deres helse og velbefinnende. Celgene tilbyr mange programmer, tjenester og opplæringsmuligheter for en sunn livsstil.

Kostholds- og mosjonsprogram

 • Food For Thought-initiativ som fremmer næringsrik og sunn mat på anleggenes kantiner
 • Subsidiert trening for kvalifiserte ansatte i USA og Europa
 • Treningssenter på utvalgte Celgene-anlegg
 • Sunne matalternativer på arbeidsplasser og møter
 • Programmet Weight Watchers® at Work
 • Nasjonale nettseminarer som fokuserer på emner som økologiske matvarer, programmer for hjertehelse, stressredusering og influensasesong
 • Møter i Europa med aktive teambuilding-aktiviteter
 • Støtte (opplæring eller økonomisk) til medarbeidere som deltar i arrangementer innen løping, sykling eller andre sporter
 • Støtte til medarbeidere som sammen utøver lagsporter på lokale idrettsarrangement

 Helseprogram

 • Vi går foran med et godt eksempel i USA med sykeforsikringer for kreftbehandlinger for våre ansatte
 • Blodtrykksscreening
 • Nasjonale influensavaksinasjoner
 • Fordelsplaner som gir ansatte i USA og deres medforsikrede tilgang til god helsebehandling og gratis eller billige røykeavvenningsbehandlinger
 • Velværeincitament for årlig helseundersøkelse, koloskopi, mammografi og program for gravide
 • Mammografiundersøkelser på stedet på Celgenes anlegg i New Jersey
 • Tilgang til programmet Quit for Life® fra American Cancer Society®, som hjelper deltakerne med kunnskap og atferdsstrategier for å slutte å røyke for godt via tilpassede program og med en online community som støtte
 • Årlige helsemesser i USA som tilbyr kostnadsfrie helseundersøkelser, opplæringsressurser og representanter fra ulike helserelaterte myndigheter og organisasjoner

I Storbritannia håndteres helse og velvære via månedlige arrangement som fokuserer på sikkerhet og på å balansere arbeid og privatliv. Her inngår en ”nyttårsforsett”-helseundersøkelse, sommeraktiviteter og arrangementer som sammenfaller med nasjonale kampanjer, for eksempel for å øke bevisstheten om bryst- og prostatakreft. Celgenes feltteam får også melding om de ulike aktivitetene og alle medarbeidere får gaver og incitamenter for en sunnere livsstil, for eksempel skritteller, gjenbrukbare vannflasker og utstyr for rengjøring av arbeids- og hjemmemiljø.

I Storbritannia fokuserer vi primært på balansen mellom arbeid og privatliv for å sørge for at medarbeiderne håndterer tiden effektivt, og for å skape et stressfritt arbeidsmiljø. Våre Resilience Workshop oppmuntrer og hjelper medarbeiderne med å skape denne balansen via opplæring i hvordan man håndterer stress og diskuterer de beste metodene for samarbeid i teammiljøer. Workshopene har som mål å få motstandsdyktige og proaktive ansatte. Tilbakemelding brukes for å definere hvordan våre ansattes balanse mellom arbeid og privatliv skal forbedres, både for individene og teamene. Balansen mellom arbeid og privatliv ble også diskutert i Culture Enquiry, en gruppediskusjon og et samarbeid for å skape en tydelig og konsekvent holdning til den kulturen de ansatte vil se på arbeidsplassen. Diskusjonen fokuserte også på riktig kommunikasjon, miljøet på arbeidsplassen, etiske retningslinjer og andre nærliggende emner.

Advanced Driver Training er et obligatorisk program for alle feltbaserte ansatte og langdistansesjåfører i Storbritannia. Opplæringen forbedrer kompetansen i defensive og drivstoffeffektive kjøreteknikker og en systematisk måte å håndtere risikoer på. Programmet tar også opp hvordan man korrekt vurderer kjøretøy, veiforhold, trafikkmønster og trafikkforhold.

CEO Cancer Gold Standard

I desember 2014 fikk Celgene som et av bare tre biofarmasøytiske selskaper akkrediteringen CEO Cancer Gold Standard både i USA og globalt. Utmerkelsen er en anerkjennelse for vårt arbeid med forebygging, tidlig oppdagelse og behandling av kreft for våre ansatte i hele verden. Gold Standard er et brukervennlig rammeverk for arbeidsgivere i alle bransjer og størrelser som ønsker å bidra til helsen til de ansatte og deres familier. For å oppnå Gold Standard-status må arbeidsgiverne granske og evaluere sitt engasjement for de ansattes helse, treffe tiltak for å sikre helse og velvære på arbeidsplassen, og redusere kreftrisikoene på arbeidsplassen.

Gold Standard overvåkes av CEO Roundtable on Cancer, en ideell organisasjon som består av adm.dir.-er. Organisasjonen ble grunnlagt av tidligere president George H. W. Bush, og ble opprettet i samarbeid med National Cancer Institute, ledende kreftsentre og fremtredende helseorganisasjoner.

Cancer Gold Standard logo

En av de viktige hjørnestenen i CEO Cancer Gold Standard er tobakkavvenning på arbeidsplassen. Bruk av tobakk er en av de viktigste årsakene til sykdom og for tidlig død som kan forebygges. For øyeblikket dør omtrent 5,4 millioner mennesker hvert år på grunn av tobakksrelatert sykdommer. Tallet forventes å stige til over åtte millioner i år 2030.

For å skape et sunt arbeidsmiljø for alle ansatte, leverandører og besøkere er alle Celgenes campus og anlegg blitt tobakksfrie miljøer. Policyen for et røyk- og tobakksfritt miljø forbyr bruk av tobakk for alle selskapets steder, inkludert eiendommer, bygninger, utleide bygninger, firmakjøretøy og firmasponsede møter. Det finnes ingen spesielt avsatte røykeområder ettersom alle typer tobakksbruk anses å være farlig. Dessuten bidrar Celgene til reseptfrie røykeavvenningsprodukter og nettprogrammer for røykavvenning for anlegg i USA og Canada.