Pasientsikkerhet

Korrekte metoder for produktmerking, markedsføring og informasjon

Celgene er ledende innen effektive systemer for sikkerhetsovervåking, som del av selskapets risikohåndteringsprogram. Sikkerheten for våre pasienter er av aller største viktighet. Våre produkter markedsføres og distribueres med nøye merking og produktinformasjon. Celgene utvikler merking og informasjonsmateriell i henhold til kravene fra tilsynsorgan som FDA (US Food and Drug Administration) og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Alle produkter som markedsføres av Celgene har en merking som er godkjent av egnet tilsynsorgan. Celgenes avdeling for registrerings- og regelspørsmål er ansvarlig for å håndheve retningslinjene for merking av markedsførte produkter. Celgenes policy er å ha en intern Celgene-portal for produktmerking som gir tilgang til aktuell merking over hele verden, og merking for produkter på vårt eksterne nettsted.

Den viktigste delen av vårt merkingsarbeid er å formidle hvor viktig det er å bruke legemidlene våre på en sikker måte. Dette inkluderer:

 • Godkjent indikasjon for legemiddelet
 • Beskrivelse av og informasjon om legemiddelet
 • Legemiddelets kliniske farmakologi
 • Funksjoner og mekanismer
 • Doseringskvantitet
 • Korrekt administrering av legemiddelet
 • Advarsler og forholdsregler
 • Informasjon om bivirkninger
 • Interaksjoner med legemiddelet
 • Bruk i spesifikke pasientpopulasjoner
 • Utlevering av legemiddelet og korrekt oppbevaring

Overvåking av legemiddelsikkerhet

[Globe-logotype for pasientsikkerhet] Å forfalske legemidler er en alvorlig forbrytelse og en voksende trussel mot folkehelsen. Forfalskede legemidler kan være altfor sterke eller svake, mangle viktige ingredienser eller til og med være produserte med farlig forurensing som kan lede til alvorlige helseproblemer. Når pasienter bruker legemidler som er falske eller forfalskede, forbrukes tilliten til legemiddelets kvalitet, og forhåpningen om en vellykket behandling av sykdommen reduseres. Celgene mener at det er ingenting som kan prioriteres høyere enn å levere ekte, sikre og effektive legemidler til pasientene. På grunn av dette sterke engasjementet for pasientsikkerhet treffer Celgene bevisste, kontinuerlige og proaktive tiltak for å strengt håndheve kvaliteten og sikkerheten i våre behandlinger.

Våre eksperter implementerer kontinuerlig strategier og prøver ut nye teknologier for å avskrekke varemerkeforfalskning. Vi håndterer problemer med produktintegritet ved å distribuere Celgenes legemidler kun gjennom godkjente apotek.

Celgene samarbeider tett med tilsynsorganer, politimyndigheter, bransjekolleger og forbrukermyndigheter i hele verden for å styrke, vedta og håndheve anti-forfalskningslover, og øke bevisstheten om varemerkeforfalskninger. Celgene støtter også initiativer fra bransjen og rettsvesenet for å bekjempe varemerkeforfalskning. I 2013 inngikk Celgene og 28 av verdens største farmasøytiske og biofarmasøytiske selskaper et samarbeid med INTERPOL for å iverksettes tiltak mot produsenter og distributører av forfalskede legemidler. Celgene er dessuten engasjert via Pharmaceutical Security Institute og lignende organisasjoner for å hindre alle typer av farmasøytiske lovbrudd, blant annet merkevareforfalskning og tyveri.