Akutt Myelogen Leukemi (AML)

Akutt myelogen leukemi (AML) er en blod- og benmargskreft. Det er den vanligste typen for akutt leukemi hos voksne (engelsk: Acute myeloid leukemia/Acute myelogenous leukemia).

I normal benmarg utvikler stamceller (umodne celler seg til modne celler). En stamcelle kan bli til en myelogen stamcelle eller en lymfatisk stamcelle. De lymfatiske stamcellene utvikler seg til en type hvite blodceller, kalt lymfocytter. De myelogene stamcellene utvikler seg til en av de tre følgende typene for modne blodceller:

  • Røde blodceller som bærer oksygen og andre materialer til alle kroppens vev.
  • Hvite blodceller som bekjemper infeksjoner og sykdommer.
  • Plater som hjelper å forhindre blødning ved å danne blodklumper.

Leukemi er en gruppe ondartede benmargssykdommer (blodkreft) som forårsaker en ukontrollert økning av umodne benmargsceller, som ofte går inn i perifert blod.

Akutt myelogen leukemi er ikke én enkelt sykdom. Det er snarere en gruppe med relaterte sykdommer, og det er viktig å huske at pasienter med ulike undertyper for akutt myelogen leukemi varierer med henblikk på prognoser og responsen på behandlingen. Behandlingsmulighetene for hver pasient er basert på undertypen av AML samt prognosefaktorer.

Symptomene på AML forårsakes av oppsamlingen av umodne hvite blodceller i den normale margen. Denne oppsamlingen av hvite blodceller i benmargen kommer i konflikt med produksjonen av normale blodceller, og fører til en nedgang i røde blodceller, plater og normale leukocytter. Hovedsymptomene omfatter trøtthet, kortpustethet, blåmerker, koaguleringsproblemer og økt infeksjonsrisiko. Til tross for at man kjenner til noen av risikofaktorene, er det fremdeles uklart hva som er den spesifikke årsaken til AML. Som i annen akutt leukemi, utvikler AML seg raskt, og kan få dødelig utgang innen uker eller måneder hvis den ikke behandles riktig.

AML er en potensielt helbredelig sykdom. Den første behandlingen for de fleste pasienter består av cellegiftbehandling, som har som har som formål å starte en reduksjon av leukemiske celler. Noen pasienter kan få benmargstransplantasjon. For øyeblikket fokuserer forskningen på AML på kartlegging av årsaken til AML, identifisering av de beste diagnoseindikatorene i utviklingen av nye metoder for å oppdage gjenværende sykdom etter behandling og utviklingen av nye legemidler og behandlingformer rettet mot bestemte mål.