Bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft kan lokaliseres i bukspyttkjertelen og symptomene varierer avhengig av hvor den befinner seg.

Bukspyttkjertelkreft

Det er en svært asymptomatisk sykdom, og i de fleste tilfellene blir den ikke synlig før svulsten har angrepet det omkringliggende vevet, eller hvis den forårsaker metastase i andre organer i kroppen. Sammenliknet med andre solide svulster, er der ved kreft i bukspyttkjertelen stort risiko for lokalt angrep og metastase til andre organer i kroppen. Dette vil, sammen med mangelen på spesifikke symptomer, bidra til at over 80 % av tilfellene blir diagnostisert etter at sykdommen er fremskreden.

Risikofaktorene for denne sykdom inkluderer blant annet røyking, arvelige forhold til kronisk bukspyttkjertelbetennelse eller kreft i bukspyttkjertelen (genetisk mutasjon), høy alder, kjønn, diabetes, fedme, høyt fettinntak og lavt grønnsakinntak.