Kronisk Myelomonocyttleukemi (KMML)

Kronisk myelomonocyttleukemi påvirker den normale utviklingen av en type hvite blodceller kalt monocytter, som kommer fra umodne celler, kalt myeloblaster. På denne måte inntreffer oppsamlingen av umodne blodstamceller hos pasienter med kronisk myelomonocyttleukemi i benmargen og andre organer, og griper inn i den normale produksjonen av monocytter og av andre typer blodceller, inkludert røde blodlegemer og plater. Dette kan resultere i infeksjoner, anemi og blødninger.

Monocytter representerer rundt 5 – 10 % av cellene i normalt menneskeblod. Disse cellene og andre hvite blodceller, kalt nøytrofile celler, er de to hovedtypene celler som trekker til seg og ødelegger mikrober i blodet.Når monocyttene forlater blodet og går inn i vevet, blir de til makrofager.Makrofager er monocytter i aktivitet: de kan bekjempe infeksjon i vevene, trekke til seg døde celler og hjelpe andre celler, på samme måte som lymfocytter, for å utføre sin immunfunksjoner.

De fleste pasienter med denne sykdommen er eldre og mannlige pasienter (diagnostisert dobbelt så ofte hos mannlige som hos kvinnelige pasienter). I opp mot 15 – 20 % av tilfellene kan denne sykdommen vise et progressivt forløp, og utvikle seg til akutt leukemi.

Til tross for at den spesifikke sykdomsårsaken til kronisk myelomonocyttleukemi er ukjent, har den i noen tilfeller blitt knyttet til risikoen ved å bli utsatt for karsinogener fra miljøet, ioniserende stråling og cellegift.

Med de behandlingformene som er tilgjengelige for øyeblikket kan de fleste pasienter som lider av denne sykdommen bli behandlet, men ikke helbredes.