Brukervilkår

LES FØLGENDE BRUKERVILKÅR NØYE. VED Å BESØKE DENNE HJEMMESIDEN GODKJENNER DU Å FØLGE OG VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKERVILKÅRENE.

Dette nettstedet er utviklet av Celgene Limited (under kalt Celgene). Merk at selv om dette nettstedet drives, kontrolleres og oppdateres av Celgene i Storbritannia, vedlikeholdes nettstedet på servere som er plassert i USA og Sveits.
 

Viktig juridisk informasjon

Informasjonen og materialet på dette nettstedet er ikke på noen måte ment å erstatte profesjonell medisinsk behandling eller behandling av kvalifisert lege. Materialet på dette nettstedet og korrespondanse fra nettstedet presenteres bare i informasjonsøyemed. Nettstedet tilbyr ikke og er ikke beregnet for å tilby personlige medisinske diagnoser eller pasientspesifikke behandlingsråd, og informasjonen på nettstedet kan ikke og skal ikke brukes som underlag for diagnose eller valg av behandling. Celgene anbefaler sterkt alle brukere med helseproblemer å konsultere lege eller annet helsepersonell.
 

Fremtidsrettede utsagn

Nettstedet kan inneholde visse fremtidsrettede utsagn (forward-looking statements) som involverer kjente og ukjente risikoer, forsinkelser, usikkerheter og andre faktorer som ligger utenfor selskapets kontroll som kan føre til at faktiske resultater og prestasjoner avviker vesentlig fra de resultater og prestasjoner som antydes i slike utsagn. Disse faktorene kan være resultatet av aktuelle eller pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, tiltak fra FDA, EMEA og andre tilsynsmyndigheter og faktorer som beskrives i Celgene og dets relaterte enheters offentlige rapporter. Celgene påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere disse fremtidsrettede utsagnene som følge av ny informasjon, nye hendelser eller ny utvikling.
 

Immaterielle rettigheter

Innholdet på dette nettstedet, inkludert og uten begrensning av all tekst, alle bilder og alle dokumenter som er publisert her, eies av og er formål for opphavsrett som tilhører Celgene eller dets relaterte enheter med alle rettigheter forbeholdt, og kan ikke endres, distribueres, kopieres, publiseres eller overføres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Celgene. Materiale kan kun lastes ned for personlig og ikke-kommersiell bruk, under forutsetning av at alle copyright-meldinger og annen identifiserbar informasjon beholdes på nedlastet eller kopiert materiale. Alle produkt- og varenavn som vises på dette nettstedet er varemerker som tilhører Celgene eller selskapets relaterte enheter. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet proprietært materiale er uttrykkelig forbudt.
 

Ikke-konfidensiell/generisk informasjon

All kommunikasjon til deg fra Celgene via dette nettstedet skal anses å være ikke-kommersiell og generisk. Celgene skal fritt kunne bruke informasjon, inkludert, men ikke begrenset til idéer, konsepter, sakkunnskap og teknologier som inngår i slik kommunikasjon til alle formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som inneholder slik informasjon, uten kompensasjon til deg og uten å oppgi kilden.
 

Databeskyttelse

Celgene behandler dine personlige data i overensstemmelse med dets retningslinjer og notiser, innarbeidet i disse vilkår ved referanse. De er tilgjengelige på www.celgene.no/personvernpolicy og nederst til høyre ved å klikke på ordene “Personvernregler”. Du samtykker i å informere oss om du har blitt klar over at personlig informasjon som oppbevares av oss om deg er unøyaktig og / eller utdatert. Følgelig aksepterer vi ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader, skader, eller nød som oppstår som følge av vår rimelig tillit til nøyaktigheten av personaldata som du oppgir til oss.
 

Tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Celgene leverer lenkene kun som en service, og inkluderingen av en slik lenke innebærer ikke at Celgene godkjenner tredjepartens nettsted, dets innhold eller produkter og tjenester som er tilgjengelige der. Celgene tar ikke noe ansvar for informasjon eller innhold som finnes på andre nettsteder. Du åpner andre nettsteder på egen risiko og nettstedene kan reguleres av egne brukervilkår som du kan være underlagt.
 

Ansvarsfraskrivelse fra garantier

Celgene har truffet alle rimelige tiltak for å sikre riktigheten av informasjonen og innholdet i dette dokumentet: Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til at alt materiale, all informasjon og alle tjenester leveres “SOM DE ER” og Celgene gir ingen lovnader eller garanti for riktigheten, påliteligheten, aktualiteten, nytten eller lovligheten til informasjonen i dette dokumentet, inkludert, men uten begrensning, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter.
 

Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det skal verken Celgene eller selskapets relaterte enheter være ansvarlige overfor deg for skader eller men, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, midlertidige eller særskilte skader, følgeskader eller skadeserstatning, uteblitt inntekt eller skader forårsaket av tap av data eller driftsavbrudd, som følge av eller i forbindelse med din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller dets innhold.
 

Kompensasjon

Du samtykker i å forsvare, godtgjøre og holde Celgene og dets relaterte enheter skadesløse fra og mot enhver påstand eller krav fra tredjepart, og alle tilhørende forpliktelser, kostnader, skader og utgifter som følge av eller i forbindelse med visning eller bruk av dette nettstedets innhold eller informasjon du har overført til eller via dette nettstedet, din krenkelse av tredjeparts rettigheter, eller ditt brudd på disse brukervilkårene.
 

Jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til lovene i England og Wales. Du samtykker ugjenkallelig til den eksklusive jurisdiksjonen for domstolene i London for hver handling som utledes fra din bruk av dette nettstedet og dets innhold.
 

Forbehold av rettigheter

Celgene forbeholder seg retten til å innskrenke, avslutte eller begrense din tilgang til dette nettstedet når som helst, med eller uten å ha varslet om dette på forhånd. Celgene forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet, på sine retningslinjer og disse brukervilkårene når som helst uten å informere om dette på forhånd. Du oppfordres til å granske brukervilkårene fra tid til annen og merke deg eventuelle endringer eller tillegg som er gjort.
 

Hvordan kontakter jeg dere for å få mer informasjon?

Vennligst finn kontaktinformasjon her

Hvis du har spørsmål om ditt personvern, eller for å få mer informasjon om Celgene’s personvernpraksis, kan du kontakte European Data Protection Officer ved å fylle ut Personvern Kontakt Oss

Du kan også kontakte oss via post på:

Norway
Celgene AS
Karenlyst Allé 53
0279 Oslo, Norway.