Call to Action for medisinsk innovasjon i Europa

Det kreves samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å drive frem innovasjon.

04.12.2016   |   08:00 GMT+0100

Drivende aktører innen medisinsk innovasjon i Europa krever en policyendring: For å unngå å hemme den økonomiske veksten bør europeiske lovgivere overveie en felles innovasjonsstrategi som setter pasientene i sentrum.

I 2009 brukte EU 1,91 prosent av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP), på forskning og utvikling (FoU), ifølge Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Det er betydelig mindre enn i USA (2,82 prosent) og Japan (3,36 prosent) under samme år.

Europakommisjonen reagerte i 2010 ved å lansere en ambisiøs vekststrategi, Europe 2020, for å øke FoU-investeringene til 3 prosent av BNP innen 2020. Kommisjonen beregnet at planene skulle skape 3,7 millioner jobber, og øke BNP med 795 milliarder euro per år.

Hittil har resultatet vært blandet. Selv om trenden går rett vei, har EU bare økt investeringene sine til 1,96 prosent. I samme periode har Kina gått fra 1,70 prosent til 1,99 prosent, og har for første gang gått forbi EU på dette området.

China has passed Europe in its investment in R&D as percentage of GDP

 

”Europakommisjonen har lenge advart om at Kina holder på å ta Europa igjen når det gjelder FoU-intensitet”, forteller Michael Jennings, talsmann for forskning hos kommisjonen, til Nature News. ”Nå trenger EU en kraftig dytt fremover for å øke FoU-utgiftene innen den offentlige sektoren, og ikke minst innen den private sektoren.”

Men byråkratiet er et hinder. Direktivet om kliniske tester fra 2001 har for eksempel økt tiden det tar og kostnadene for å gjennomføre en klinisk test. Policyen har bidratt til en 25-prosents reduksjon i søknader om kliniske tester i Europa fra 2007 til 2011 ifølge et forslag om å forbedre direktivet.

I visse tilfeller er en innovasjon utviklet, men prisreguleringsmekanismer gjør at pasienter ikke får tilgang til de nye legemidlene. Marion Kroneabel, adm.dir. for European Association of Pharma Biotechnology advarte i Nature BioTechnology: ”Dette kan påvirke innovasjonen, ettersom prisreduksjoner for legemidler reduserer biopharma-selskapenes incitament til å investere i FoU.” Det er faktisk slik at flere

selskaper har bestemt seg for å ikke lansere produkter i visse land som følge av denne policyendringen.

”Det finnes egentlig ikke en like effektiv prosess for å gå fra laboratoriet til sykesengen i EU slik det finnes i USA og Japan”, sier Constance Bagley, professor på Yale School of Management. ”Det er spesielt begrensningene på å ta offentlig finansiert forskning fra universitetene og la forskere starte nye bedrifter, eller selge eller lisensiere forskningen, som er mindre utviklet enn i USA.”

Policyer som oppmuntrer til samarbeid mellom offentlig og privat sektor ville kunne hjelpe, ifølge en rapport fra konsulentfirmaet Pugatch Consilium. Ifølge rapporten kan sammenslåing av offentlige og private finansieringskilder for helsevesen gi pasientene flere behandlingsalternativer samtidig som det fremmer innovasjon og konkurranse. Og det bør gjøres flere investeringer i programmer som Innovative Medicines Initiative, et offentlig-privat forskningsprogram som har som mål om å utvikle nye behandlinger.

Policyer for teknologioverføring må også være tydelige. Et land som forstår dette behovet er Sverige, en av de største investorene i FoU innen EU med 3,40 prosent av BNP. Sveriges regjering forstod viktigheten av å kommersialisere forskningsresultater, og etablerte i 2008 teknologioverføringskontorer på åtte universitet for å fremme innovasjon, og gjøre overføringen av akademisk kunnskap til den private sektoren lettere.

I mellomtiden diskuterer universiteter og beslutningstakere i andre EU-medlemsstater fremdeles om det er passende å kommersialisere teknologi som er utviklet i offentlig finansierte programmer. Bagley anser at det er det. ”Det som er verre enn tanken på å subvensjonere industrien”, sier hun, ”er at forskning som kan redde liv blir liggende på laboratoriene fordi det ikke finnes tilstrekkelig med finansiering for kommersialisere den.”