Celgene er i rute med ambisiøse klimamål

Celgene ønsker å ta et større ansvar for klima og miljø, og har satt ambisiøse klimamål for 2020.

05.02.2018   |   18:16 GMT+0100

Utvidelsen av Celgenes globale hovedkontor i Summit, New Jersey, USA har gitt 900 medarbeidere et fremtidsrettet arbeidsmiljø. Den nye bygget var nødvendig for å imøtekomme selskapets vekst de siste årene, men representerer samtidig en viktig utvikling i selskapets klimaprofil.1

Celgene har som mål at bygget skal klassifiseres etter de strenge kravene i “Leadership in Energy and Environment Design” (LEED) Bygget inneholder en rekke klimatiltak: Bygningens grøntanlegg krever ikke permanent vanning, taket reflekterer sollys for å redusere temperaturen, og en tank samler regnvann som deretter filtreres og brukes til toaletter og urinaler.

Investeringene i en mer fremtidsrettet bygningsmasse er et eksempel på Celgenes langsiktige forpliktelse til å bidra til en bærekraftig utvikling. Celgene har tydeliggjort sitt ansvar ved å etablere klare miljø- og klimamål.2

Mark Alles, CEO

Celgene CEO Mark J. Alles says the company has a responsibility to reduce its environmental impact as part of its mission of putting patients first.

“Vi er en vitenskapelig orientert virksomhet. Helsen til hver enkelt av jordens innbyggere avhenger til syvende og sist av klodens helse,” sier konsernsjef Mark J. Alles i Celgene. “Våre klare klimamål viser selskapets forpliktelse til kontinuerlige forbedringer, rettet både mot vårt eget nærmiljø, men også mot et felles, globalt klima.”3

Celgene har følgende klimamål4 frem mot 2020:

  • Redusere klimagassutslipp med 20 prosent
  • Øke kjøp av fornybar energi med 15 prosent
  • Redusere vannforbruket med 10 prosent
  • Redusere avfall med 10 prosent

Celgenes bærekraftkomité har identifisert disse fire områdene som mulige, målbare og relevante for Celgenes misjon. Komitéen har gjennomgått selskapets klimainnsats og miljødata med utgangspunkt i situasjonen i 2015, og vil måle innsatsen opp mot dette. Celgene vil rapportere utviklingen frem mot disse målene i selskapets årlige klimarapport.5

“Når vi måler selskapets klimainnsats fra år til år, så gjør vi det bra, men vi tror vi kan gjøre det enda bedre, sier Zeba Khan, som er konserndirektør for samfunnsansvar i Celgene. “Vi har derfor satt oss ambisiøse, men realistiske mål frem mot 2020.”6

Siden 2012 har Celgene målt og jobbet med å redusere selskapets klimamessige fotavtrykk, for å påvirke menneskets helse på en positiv måte. Resultatet av denne innsatsen er at Celgene har redusert klimagassutslippene med 26 prosent de siste fire årene, og kjøper allerede 42 prosent av all energi fra fornybare kilder.7

Celgene's Energy Consumption

Celgenes energiforbruk pr arealenhet (square foot) er redusert årlig siden 2012. Siden 2012 har Celgene samtidig økt bruken av ren og fornybar energi, og denne trenden skal fortsette i årene fremover. 8

 

Denne innsatsen er blitt lagt merke til. Celgene fikk i 2016 en 54. plass i Newsweeks “Green Ranking” blant store selskaper i USA og en 97. plass for selskaper i hele verden. Dette var en fremgang på henholdsvis 99 og 154 plasser fra året før. Selskapet håper fremgangen på listen fortsetter.

Mens Celgene venter på LEED-klassifisering av nybygget, som forventes å komme i løpet av 2018, er selskapet i gang med å innarbeide LEED-standardene når deler av den eldre bygningsmassen i hovedkvarteret på Summit Campus nå oppgraderes.9

“Som et lite, men voksende bioteknologiselskap, prøver vi å gjøre det riktige for samfunnet og miljøet, sier Khan.10

 

 

 

1 Draft of “Putting patients first: corporate responsibility report 2015 / 2016.” Celgene. Accessed December 6, 2016. Pg. 44.

2 Draft of “Putting patients first: corporate responsibility report 2015 / 2016.” Celgene. Accessed December 6, 2016. Pg. 37.

3 Draft of “Putting patients first: corporate responsibility report 2015 / 2016.” Celgene. Accessed December 6, 2016. Pg. 4.

4 Draft of “Putting patients first: corporate responsibility report 2015 / 2016.” Celgene. Accessed December 6, 2016. Pg. 37.

5 Interview with Zeba Khan, vice president of corporate responsibility at Celgene. Interviewed conducted by Andrew Wiecek on December 13, 2016.

6 Interview with Zeba Khan, vice president of corporate responsibility at Celgene. Interviewed conducted by Andrew Wiecek on December 13, 2016.

7 Draft of “Putting patients first: corporate responsibility report 2015 / 2016.” Celgene. Accessed December 6, 2016. Pg. 37.

8 Draft of “Putting patients first: corporate responsibility report 2015 / 2016.” Celgene. Accessed December 6, 2016. Pg. 37.

9 “Corporate Responsibility Update – Significant Development During 2016.”

10 Interview with Zeba Khan, vice president of corporate responsibility at Celgene. Interviewed conducted by Andrew Wiecek on December 13, 2016.