Den globale byrden av psoriasis anerkjennes av WHO

Beslutningstakere må forbedre opplæring og tilgang til behandling for psoriasis og dens følgesykdommer.

15.12.2016   |   08:00 GMT+0100

I 2015 anerkjente WHO (World Health Organization) psoriasis som en alvorlig ikke-smittsom sykdom som trenger bedre global bevissthet og behandling. For de 125 millioner mennesker som har psoriasis gir anerkjennelsen håp om at myndighetene kommer til å forbedre både opplæringen om sykdommen og tilgangen til effektive behandlinger.

”Det er et ekstremt viktig steg å bli anerkjent”, sier dr. Mahira El Sayed, professor i dermatologi, venerologi og andrologi på Ainshams-universitetet i Kairo. ”Regjeringer verden over må anerkjenne hvilken alvorlig sykdom psoriasis er, og hvilke følgesykdommer den har.”

En del ser bare på psoriasis som en kosmetisk tilstand, men alvorlig psoriasis kan forkorte levetiden med i gjennomsnitt 3,5 år for menn og 4,4 år for kvinner1.

”Psoriasis er en inflammatorisk sykdom som påvirker mye mer enn huden”, sier El Sayed. ”Den påvirker for eksempel blodkarene, og har vist seg å være nært beslektet med diabetes.”

Andre følgesykdommer er for eksempel hjerteinfarkt, magesår og mild leversykdom2.

Dessuten lider opptil 30 prosent av psoriasispasientene også av psoriasisartritt, ifølge National Psoriasis Foundation.

Ifølge nye studierøker risikoen for følgesykdommer med pasientens alder og sykdommens alvorlighetsgrad. Blant pasienter som er 65 år og eldre har nesten halvparten minst tre følgesykdommer.

 

Økt risiko for komorbiditeter som er assosiert med alvorlig psoriasis

Komorbiditet Økt risiko
Kronisk lungesykdom 8 prosent
Diabetes 22 prosent
Diabetes med systemiske komplikasjoner 34 prosent
Mild leversykdom 41 prosent
Hjerteinfarkt 34 prosent
Magesår 27 prosent
Perifer karsykdom 38 prosent
Nyresykdom 28 prosent
Reumatologisk sykdom 104 prosent

 

Utviklingen av nye og effektive behandlinger for sykdommen har medført at forskerne nå undersøker om tidlig behandling kan minske følgesykdommenes innvirkning på pasienter og helsevesenet.

Følgesykdommer øker de totale behandlingsutgiftene. Å behandle pasienter som har flere kroniske sykdommer koster opptil sju ganger så mye som å behandle dem som bare har en kronisk sykdom, ifølge Agency for Healthcare Research and Quality. Og mennesker som lever med psoriasis har nesten dobbelt så stor risiko for å trenge sykehusbehandling for infeksjonssykdommer som befolkningen generelt4.

”Psoriasis er direkte koblet til høyere behandlingskostnader, og har en direkte påvirkning på produktiviteten ved å begrense menneskers arbeidsevne”, sier Mario Ottiglio, sjef for samfunnskontakter og policy for global helse på International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations. ”Derfor er den økonomiske innvirkningen relevant.”

WHO-resolusjonen anerkjenner de følgesykdommer som plager psoriasispasienter, og oppfordrer regjeringene til å redusere det sosiale stigmaet og diskrimineringen via forebyggende arbeid5. Regjeringene har fått retningen utpekt for seg – nå er det på tide å handle og redusere byrden til pasientene.

 

  1. Arch Dermatol. 2007;143(12):1493-1499. doi:10.1001/archderm.143.12.1493.  Available at http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=654504
  2. JAMA Dermatol. 2013;149(10):1173-1179. doi:10.1001/jamadermatol.2013.5015. Available at http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1724035
  3.  Aurangabadkar SJ. Comorbidities in psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol [serial online] 2013 [cited 2015 Dec 28];79, Suppl S1:10-7. Available from: http://www.ijdvl.com/text.asp?2013/79/7/10/115506
  4. Increased risk of infectious disease requiring hospitalization among patients with psoriasis: A population-based cohort. JAAD 2011 December;Volume 65, Issue 6: Pages 1135–1144
  5. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R9-en.pdf