Er en kreftfri verden mulig?

Medisinsk innovasjon forbedrer kreftoverlevelsen, men for å få en kreftfri verden må vi fortsette å satse på utvikling og samarbeid.

07.12.2016   |   08:00 GMT+0100

Kan du forestille deg en fremtid der vi ikke er redde for ordet ”kreft”? Hvor mennesker ser på kreft som en håndterbar, kronisk tilstand og ikke en livstruende sykdom. Nylig mente eksperter på et forum for kreftforskning at denne virkeligheten kan ligge nærmere enn vi tror.

”Det er realistisk å tro at vi kommer til å få en verden som er fri for effektene av kreft”, sa Amy Abernethy, dr.fil. og onkolog på Duke Medicine i North Carolina og en av talerne på forumet” World Free from Cancer: A Road Paved with Medical Innovation” som ble avholdt av Research!America og Pancreatic Cancer Action Network i 2016.

Medisinske innovasjoner har allerede gjort store fremskritt mot kreft. I dag er den relative femårsoverlevelsen for alle kreftformer 68 prosent, sammenlignet med 49 prosent på 1970-tallet. Under det kommende tiåret forventes antall mennesker som har overlevd fem år eller lengre etter sin kreftdiagnose å øke med 37 prosent til 11,9 millioner i USA, ifølge en rapport[1] publisert i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

”Vi må opprettholde den dynamikken vi har, og samarbeide for å endre folkehelsen for pasienter, helsevesenet, vår økonomi og fremtidige generasjoner.”

”Det finnes mennesker som behandles regelmessig og lever år etter år med fremskredet sykdom, og en kreft som har spredt seg til lunger, lever, hjerne eller skjelett”, sier dr. Michael Fisch, ansvarlig for det generelle onkologiprogrammet på M.D. Anderson Cancer Center i Houston, i et intervju med New York Times[2]. ”I 1997 ville vi aldri trodd at det var mulig.”

Den endrede kreftoverlevelsen er allerede tydelig for myelomatose (multippelt myelom). Siden 1990-tallet har overlevelsen ved myelom økt med 300 prosent, fra en gjennomsnittlig overlevelsestid på 2,5 år i 1997 til mer enn 10 år i 2012[3]. Bare i USA har antallet overlevende steget med 73 prosent under 2000-tallet første tiår[4].

På tross av disse fremskrittene øker antallet tilfeller og dødsfall globalt. Mer enn 14,1 millioner krefttilfeller ble rapportert globalt i 2012, 11 prosent mer enn 12,7 millioner i 2008, ifølge World Health Organization (WHO). World Cancer Research Fund International beregner at tallet kan øke til 24 millioner i 2035. Med denne statistikken er det forståelig at så mange er redde for kreft og kan føle en håpløshet ved en diagnose.

Men ekspertene på forumet ”World Free from Cancer” anser at en verden uten kreft ikke bare er mulig, men at det også kan oppnås. Innovative behandlinger kan gjøre kreft til en kontrollerbar helsetilstand på samme måte som diabetes, multippel sklerose og leddgikt. Pasientene blir kanskje ikke helt helbredet fra sykdommen, men de kan likevel leve fullverdige liv med riktige behandlinger.

For å komme dit trenger vi fortsatt innovasjon og samarbeid med pasienter, opinionsledere, helsepersonell, akademia, andre innovatører, betalere, makthavere og tilsynsorganer. Partnerskap mellom offentlige og private aktører kan hjelpe forskere å samarbeide og dele ressurser og data. Ved å forenkle godkjenningsprosessen for nye terapier kan pasienter raskere få tilgang til nye og effektive legemidler.

Å skape partnerskap innen de ulike innovasjonsområdene er avgjørende for at kreftforskningen skal gå fremover. ”Vi har begynt å forstå at samarbeid lønner seg ”, sier dr. Abernethy.

”Vi må opprettholde den dynamikken vi har, og samarbeide for å forandre folkehelsen for pasienter, helsevesenet, vår økonomi og fremtidige generasjoner”, sier Robert Hariri, styreleder, grunnlegger og sjefsforsker på Celgene Cellular Therapeutics, og taler på forumet ”World Free from Cancer”.

 

 

[1] http://cebp.aacrjournals.org/content/22/4/561.long

[2] http://www.nytimes.com/2008/06/19/health/19iht-snbrody.1.13772712.html?pagewanted=all&_r=1

[3] Drawid A et al., Impact of novel therapies on multiple myeloma survival–current and future outcomes. Abstrakt: E1233 20th Congress of the European Hematology Association

[4] National Cancer Institute. Cancer Trends Progress Report—2005 Update. Tabell L1: National Cancer Treatment Expenditures in Billions of Dollars (1963–2004). Finnes på

http://www.progressreport.cancer.gov/sites/default/files/archive/report2005.pdf. Vist i april 2015