Celgene Medical Affairs

Celgene Medical Affairs håndterer generering og distribusjon av vitenskapelige data slik at Celgenes legemidler brukes på en sikker og egnet måte. Vår forskning og kliniske arbeid fokuserer på udekte medisinske behov ved kreft og inflammatoriske sykdommer. Vårt mål er å dekke gapet mellom forskning og praksis, og å optimere pasientenes helse gjennom partnerskap med medisinske foreninger og pasientforeninger. Celgene Medical Affairs arbeider for å forbedre pasienters liv ved å videreutvikle legegjerningen.

Denne siden er beregnet for helsepersonell som vil ha medisinsk informasjon.

Du kommer i kontakt med medisinsk informasjon på følgende måte:

Skjema for forespørsler via nettet.

Telefon:  +47 23 12 06 37

For generelle henvendelser ring:
+47 67 55 53 50

E-post: medinfo.norway@bms.com