CITRE

Innovasjon og samarbeid for å møte 2000-tallets medisinske utfordringer

Det multinasjonale biofarmasøytiske selskapet Celgene er verdensledende innen utvikling av nye behandlinger for kreft og inflammatoriske sykdommer, og har nå etablert Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) i Sevilla, Spania. CITRE er selskapets første FoU-anlegg utenfor USA og representerer en bro mellom Celgenes FoU og europeisk forskning.

CITRE ble grunnlagt i 2010 og laboratorieforskningen startet i juni 2011. I løpet av de to første årene ble det investert omtrent fem millioner dollar i utstyr og vitenskapelig utvikling (i tillegg til selve etableringskostnadene). Nå har instituttet 25 meget kvalifiserte medarbeidere innen forskning og administrasjon fra Spania og andre europeiske land.

Instituttet ligger i Cartuja ‘93 Science and Technology Park, og det fokuserer på translasjonell forskning for nye behandlinger for kreft og andre uvanlige og komplekse sykdommer. Målet er å sikre at laboratoriefremskritt innen individtilpassende legemidler når frem til de pasientene som trenger dem så fort som mulig.

Det vitenskapelige arbeidet på CITRE utføres hovedsakelig på tre ulike avdelinger: Human Diseased Tissue Laboratory (HDTL), Forskningsgruppen for beregningsbiologi og Enheten for kliniske tester. På anlegget finnes omfattede anordninger for cellekultur, flødecytometri, mikroskopi, genomikk og immunhistokjemi, samt toppmoderne infrastruktur for dataanalyse av biomarkører og pasientstratifisering.

De tre gruppene er koblet sammen via CITREs vevsbank som nylig ble formelt akkreditert (den spanske loven om biomedisinsk forskning 14/2007 av 3. juli 2012 og RD 1716/2011) som en komponent i det nasjonale spanske biobank-nettverket.

Biobanken fylles opp med en mengde vevsprøver fra pasienter fra Celgenes tester som er håndtert av CITREs enhet for kliniske tester i Spania og ellers i Europa. Disse testene utgjør grunnlaget for tverrvitenskapelig forskning om detektering av biomarkører, kriterier for pasientutvalg og substansers virkningsmekanismer.

Samlet utgjør disse enhetene et sentrum for translasjonell forskning som koordinerer Celgenes medisinske forskning i Europa. Dette sikrer at Celgenes forskningsresultater raskt kan overføres til pasienter i Europa. CITRE er dessuten et europeisk samlingspunkt for samarbeid innen translasjonell forskning om kreft og inflammatoriske sykdommer, med et oppdrag om å raskt levere nye Celgene-substanser til klinikker.

CITREs aktiviteter utføres av selskapet Celgene Research SLU, et spansk selskap som er finansiert av privat amerikansk kapital. Mange aktuelle aktiviteter finansieres felles av det spanske økonomi- og konkurransedepartementet, det andalusiske regionale økonomidepartementet, innovasjon og vitenskap via det andalusiske utviklings- og innovasjonsbyrået, det statlige selskapet for å fremme utenlandske investeringer (INVEST IN SPAIN) samt av det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF). CITRE inngår også som bransjepartner i EUs proteomikk-konsortium Prime-XS, og leverer et utdanningsmiljø i det kommende prosjektet EpiHealthNet innen Marie Curie Initial Training Network.

For mer informasjon, kontakt: citre@celgene.com