Kliniske Studier

Vi endrer folks helse gjennom nyskapende forskning
Celgene skal fortsette å dekke pasientenes behov ettersom de utvikles. Vår oppgave er å bruke forskningen til å nå mennesker over hele verden som er rammet av alvorlige eller livstruende sykdommer. Kliniske studier er en viktig del av vår forskning og utvikling for at de behandlingene som benyttes skal være sikre og effektive. Vårt forsknings- og utviklingsteam samarbeider med vårt team for pasientsikkerhet for å sikre at pasientene deltar i sikre og velplanlagte studier.

Celgene-sponsede kliniske studier
Celgene Corporation og våre ansatte arbeider for å levere løsninger på udekte medisinske behov ved kreft og funksjonsnedsettende inflammatoriske sykdommer.

Celgene sponser for tiden over 100 kliniske studier som undersøker minst 25 unike virkestoffer. Omtrent 28 000 pasienter deltar aktivt i Celgene-sponsede kliniske studier for mer enn 50 ulike indikasjoner. Behandlingene har som mål å håndtere udekkede behov hos 25 millioner mennesker i hele verden innenfor mer enn 30 sykdomsområder.

Legeinitierte kliniske tester
Vi bidrar også til mer enn 500 legeinitierte studier som bruker våre godkjente legemidler eller eksperimentelle substanser fra Celgene.