Celgene-sponsede kliniske studier

De kliniske studiene som presenteres på Celgene.com er Celgene-sponsede studier som aktivt rekrutterer pasienter. Når du søker etter en sykdom vises en liste med tilgjengelige Celgene-sponsede studier. Hver studie på listen inneholder en hyperlenke til nettstedet ClinicalTrials.gov. På dette nettstedet finnes ytterligere informasjon om studien, for eksempel en beskrivelse av studien, inklusjonskriterier, kontaktinformasjon og navn på senteret hvor studien gjennomføres.