Deling av data fra kliniske studier

Celgene arbeider for datadeling som ansvarsfullt gjenspeiler alle parters interesser, inkludert å beskytte pasientenes integritet, innovatørens immaterielle rettigheter og andre incitament for innovasjon. Dessuten står Celgene bak og implementerer EFPIAs og PhRMAs prinsipper for ansvarsfull deling av data fra kliniske tester, som du kan få tilgang til via følgende lenke.

Be om data og dokumenter

Forskere som er interesserte i dokumenter og/eller data fra kliniske tester kan be om dette på Celgenes portal for deling av data fra kliniske tester på følgende adresse: www.celgene.com/research-development/clinical-trials/clinical-trials-data-sharing/. På dette nettstedet finnes det henvisninger til hvordan forskere kan registrere seg og sende inn et forskningsforslag. Celgene godkjenner forespørsler fra kvalifiserte forskere om tilgang til informasjon fra Celgenes kliniske tester av kjemiske substanser og indikatorer som er blitt godkjent i USA og EU fra og med 1. januar 2014. Dataforespørsler som ligger utenfor denne policyen vurderes også avhengig av tilgangen til data og en vurdering av forespørselens vitenskapelige gyldighet.

Andre aspekter ved Celgenes engasjement for ansvarsfull datadeling er å gi lekmannssammendrag av resultatet fra alle Celgene-sponsede studier til pasientene som inngikk i studien via legen deres, for å informere og gi dem opplæring i deres deltakelse i den kliniske testen. Selskapet kommer til å fortsette å registrere alle Celgene-sponsede kliniske tester med pasienter på det offentlige lagringsstedet ClinicalTrials.gov. Alle tester som gjennomføres i EU registreres i EUs register for kliniske tester (EudraCT) https://eudract.ema.europa.eu og i nasjonale registre når det kreves på landnivå. Celgene kommer dessuten til å fortsette å sikre at resultater fra alle kliniske Fase III-studier og resultater som har stor betydning danner grunnlag for innlegg på kongresser og for publisering i fagfellevurderte vitenskapelig tidsskrifter, uansett studiens resultat, også studier som er avbrutt.