Legeinitierte Studier

Celgene Corporation bidrar til å forbedre medisinsk grunnforskning om sykdommer som er relaterte til våre nåværende og fremtidige interesseområder. Celgene vurderer forespørsler om støtte til legeinitiert forskning på disse terapiområdene. Forskningsprogrammets oppgave og hensikt er å støtte leger som har ideer om å bruke Celgene-substanser for å få ny kunnskap som kan øke forståelsen av et bestemt virkestoff, og bidra til forbedring av behandlingen for pasientene.