Halve verden ignoreres ikke lenger

Neglisjerte tropiske sykdommer begynner å få den oppmerksomheten de fortjener.

09.12.2016   |   10:14 GMT+0100

Leishmaniasis. Chagas sjukdom. Lymfatisk filariasis. Dette er sykdommer få mennesker i industrialiserte land har hørt om. Likevel påvirkes en milliard mennesker direkte av dem, og de truer med å smitte millioner av flere.

Det er ca. 17 ignorerte tropiske sykdommer (NTD – Neglected Tropical Disease) som rammer millioner av mennesker i utviklingsland, spesielt mennesker som bor i slumområder og er selvforsørgende bønder. ”Over halvparten av alle mennesker risikerer å få eller har overførbare NTD”, sa dr. Jerome B. Zeldis, lege og adm.dir. for Celgene Global Health og CMO for Celgene, på World Orphan Drug Congress Europa i 2011.

På tross av at NTD-er er så utbredt er legemidlene som brukes for å behandle dem ofte gamle eller har alvorlige bivirkninger. Bedre alternativer ville være mer effektive, ha en rimelig pris, tas oralt, tåles bedre, tas en gang per dag og tåler høy temperatur og fukt.

Dessverre får forskning på NTD-er ikke samme finansiering som de tre store tropiske sykdommene HIV/AIDS, malaria og tuberkulose, som får sterk støtte av det internasjonale finansieringsinstituttet The Global Fund. De fleste større legemiddelselskaper har tradisjonelt heller ikke fokuserte på NTD-er, hovedsakelig på grunn av at de gir liten eller ingen avkastning på investeringene i produktutviklingen.

Men ting begynner å se bedre ut. I 2012 donerte Bill og Melinda Gates Foundation 363 millioner dollar i løpet av fem år som støtte til forskningsprogrammer og programmer for legemiddeldistribusjon for NTD-er. Visse legemiddelselskaper hjelper til med å donere legemidler, og man tror at mange mennesker endelig kommer til å få de behandlingene som de så desperat trenger. ”Jeg er overbevist om at nesten alle disse sykdommene kan elimineres eller kontrolleres på slutten av dette tiåret”, sier Margaret Chan, generaldirektør for WHO, ifølge Reuters.

Celgene Global Health (CGH), en divisjon innen Celgene Corporation som ble grunnlagt i 2009, vet at sykdom kan hindre mennesker i å være sosialt og økonomisk produktive. CGH mener at dets engasjement for pasientene også bør gjelde for mennesker i utviklingsland, og at det å gi livsviktige terapier og delta i helsepartnerskap er viktige mekanismer for å fremme velstand over hele verden.

CGH samarbeide med Product Development Partnerships (PDP-er), humanitære organisasjoner (NGO-er), akademiske institusjoner og andre organisasjoner for å vurdere om våre egenutviklede kjemiske substanser kan brukes til å behandle NTD. Prosjektene er på ulike stadier, fra screening til kliniske studier. Aktuelle forsknings- og utviklingsprogram (FoU) er rettet inn på leishmaniasis, sovesyke (HAT, Human African Trypanosomiasis), Chagas sjukdom, malaria, elefantiasis (lymphatic filariasis), tuberkulose, bløderfeber, HIV og Kaposis sarkom.

Utfra erfaringene med thalidomid og andre legemidler har Celgene samarbeidet med USAID (U.S. Agency for International Development), Indiana University og AMPATH (Academic Model for Providing Access to Healthcare), for å bidra til en bedre og sikrere tilgang til livsviktige legemidler. AMPATH arbeider nå i Kenya med lære opp medisinsk personell og forbedre pasientsikkerhetssystemer, apoteksikkerhet og distribusjonskontroll.

Målet med legemiddelselskapenes samarbeid med globale helseorganisasjoner er at flere mennesker med neglisjerte tropiske sykdommer skal få behandling. ”Kanskje kan dette bli årtiet der folk lurer på om disse sykdommene skal kalles neglisjerte sykdommer”, sa Bill Gates på Uniting to Combat NTDs i 2012. ”Med tiden kommer vi kanskje helt enkelt til å kalle dem tropiske sykdommer.”

Det finnes håp, men mye arbeid gjenstår for å overvinne de neglisjerte tropiske sykdommene. På World Orphan Drug Congress Europe 2011 sa dr. Zeldis at han anser at det er uakseptabelt å ignorere de neglisjerte tropiske sykdommene, og oppfordret de selskapene som har råd til å hjelpe til. ”Pasientene venter og det finnes mange av dem der ute.”