Behandlinger

Våre medisiner fremmer behandling av sykdommer. Lær mer om vår portefølje av farmasøytiske produkter ved å besøke nettsteder eller laste ned tilleggsinformasjon.


Preparatomtale & Pakningsvedlegg
ABRAXANE® (paklitaxel formulert som albuminbundede nanopartikler: nab-paklitaxel)

Preparatomtale & Pakningsvedlegg
IMNOVID® (pomalidomid)

Preparatomtale & Pakningsvedlegg
REVLIMID® (lenalidomid)

Preparatomtale & Pakningsvedlegg
THALIDOMIDE BMS™ (thalidomid)

Preparatomtale & Pakningsvedlegg
VIDAZA® (azacitidin)

Preparatomtale & Pakningsvedlegg