Nye behandlinger for blodkreft er kostnadseffektive

05.12.2016   |   07:00 GMT+0100

En studie av kostnadseffektivitet fra 2015 antyder at innovative behandlinger for blodkreft er meget prisgunstige både for pasienter og helsevesenet.

”Det burde ikke komme som noen overraskelse”, sier Bob Goldberg, medgründer og viseadministrerende for Center for Medicine in the Public Interest. ”Studien bekrefter det annen forskning allerede er kommet frem til: Nye behandlingsalternativer hjelper pasienter til lengre og friskere liv til en fornuftig kostnad.”

Helseøkonom Peter Neumann og hans kolleger på Tufts Medical Center analyserte 29 helseøkonomiske studier av nye blodkreftbehandlinger. De fant at 73 prosent av de analyserte behandlingene koster mindre enn 50 000 dollar for hvert ytterligere friske år de bidrar til. Amerikanske helseøkonomer anser vanligvis at behandlinger er kostnadseffektive hvis kostnaden ligger under 100 000 dollar.

Til tross for at mange nye blodkreftbehandlinger har vist seg å være prisgunstige, nekter mange forsikringsselskaper i USA fremdeles å dekke behandlingene, eller tvinger pasientene til å betale opptil halve kostnaden.

Derfor er det vanskelig for pasientene å betale for reseptene sine – og det får legen deres vite.

”Legene har ikke pasienter som kommer for å klage på kostnaden for operasjoner eller sykehusbesøk – som ligger på nivå med prisen på nye legemidler – fordi de tjenestene som oftest dekkes av forsikringen”, sier Goldberg.

Nye behandlingsalternativer hjelper pasienter til lengre og friskere liv til en fornuftig kostnad.

Grunnen til forskjellen er hvordan forsikringer historisk har vært strukturert i USA for å separere fordelene for medisinsk behandling og legemidler, noe som har resultert i at pasientene betaler mer for reseptbelagte legemidler enn for medisinske tjenester med samme prislapp.

”Vi må se på helheten og ta avgjørelser basert på fakta og ikke på anekdoter”, sier Goldberg. ”La oss se på hvilken rolle legemidler har spilt historisk sett, og de negative effektene av å forsøke å rasjonere behandlinger.”

Helseforsikringer er til for å beskytte pasientene mot katastrofale kostnader, men i dag mislykkes forsikringsgivere med å tilby den støtten som folk med blodkreft trenger. Vi må få like kreftbehandlinger og begrense hvor mye forsikringsgiverne kan tvinge pasienter til å betale.