Om Celgene

Forbedrer Pasienters Liv I Hele Verden

Hos Celgene mener vi at medisinske fremskritt oppnås gjennom innovativ forskning. Vi er også opptatt av at pasienter skal få tilgang til de nye, livsforbedrende behandlingene som vår forskning leder frem til.

Vår visjon er å skape et stort, globalt biofarmasøytisk selskap, samtidig som vi fokuserer på innovasjon, utvikling og kommersialisering av produkter for behandling av kreft og andre alvorlige immuninflammatoriske tilstander.

I mange kliniske tester som gjennomføres på store medisinske sentre i Norden, Europa og over hele verden brukes virkestoffer utviklet av Celgene. Celgene har markedsgodkjente behandlinger og eksperimentelle virkestoffer som er rettet mot uhelbredelige hematologiske kreftsykdommer og solide tumorer, samt for immunologiske og inflammatoriske sykdommer som myelomatose (MM), myelodysplastisk syndrom (MDS), kronisk lymfatisk leukemi (KLL), kronisk myelomonocyttleukemi (KMML), mantelcellelymfom (MCL), akutt myeloid leukemi (AML), non-Hodgkins lymfom (NHL), pankreaskreft, brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, melanom, psoriasis, psoriasisartritt og Crohns sykdom.