Bakgrunn

Celgene er et globalt biofarmasøytisk selskap som hovedsakelig arbeider med forskning, utvikling og kommersialisering av innovative behandlinger for kreft, sykdommer i immunsystemet og inflammatoriske sykdommer med begrensende behandlingsalternativer for pasientene. Et stort antall kliniske studier på fremtredende medisinske sentre over hele verden prøver ut behandlinger fra Celgene.

Celgene har markedsgodkjente behandlinger og eksperimentelle virkestoffene rettet mot uhelbredelige hematologiske kreftsykdommer og solide tumorer, samt for immunologiske og inflammatoriske sykdommer som myelomatose,  myelodysplastisk syndrom (MDS), kronisk lymfatisk leukemi (KLL), kronisk myelomonocyttleukemi (KMML), mantelcellelymfom (MCL), akutt myeloid leukemi (AML), non-Hodgkins lymfom (NHL), pankreaskreft, brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, melanom, psoriasis, psoriasisartritt og Crohns sykdom.

Les mer om Celgenes historie, fra etableringen av selskapet og om veksten vi har hatt de tre siste tiårene.