Etterlevelse Av Regler

Effektiv selskapsstyring gir etterlevelse av regler i hele selskapet

Alt vi gjør hos Celgene fokuserer på å realisere vårt mål om å forbedre pasienters liv over hele verden. For å gjøre dette må våre ord og handlinger skape tillit hos våre kolleger, pasienter, partnere og allmennheten.

Derfor ser vi ansvarsfullt på etterlevelse av regler og våre retningslinjer for selskapsledelse. Etterlevelse av regler hos Celgene bygger på integritet, etikk, sunn beslutningstaking og atferd som opprettholder våre verdier og vår forpliktelse mot pasientene våre.

Etikk og transparens

Celgene sikrer proaktivt at våre retningslinjer og metoder er en støtte for en effektiv selskapsstyring, transparens og ansvar. Vi gransker og forbedrer disse retningslinjene kontinuerlig slik at vi følger alle gjeldende lover og bestemmelser i hele verden.

Vi tror på å arbeide med transparens og åpenhet som ledestjerner, uansett om det gjelder pasientorganisasjoner, helsepersonell, beslutningstakere eller våre medarbeidere.

Etiske retningslinjer

Celgene er basert på ærlighet, integritet og ansvar. Disse viktige begrepene utgjør rammeverket for selskapets visjon, mål og verdivurderinger, og er grunnlaget for våre etiske retningslinjer. Alle medarbeidere i Celgene får opplæring i våre etiske retningslinjer. For sikre etiske forretningsmetoder og etterlevelse av regler i hele organisasjonen, forventer vi at de leser, forstår og følger kravene i de etiske retningslinjene.

Bransjeregler

I tillegg til våre interne retningslinjer for etterlevelse av regler følger vi de etiske retningslinjene fra bransjens tilsynsorgan.