Mangfold

Celgene arbeider for å skape et inkluderende miljø som preges av mangfold. Det gjenspeiles i vår kultur og i våre verdier. Vi vet at det er vår kultur og våre verdier som binder oss sammen. Ved å verdsette talentet, bakgrunnen og perspektivet til hver enkelt medarbeider kan vi gjøre det beste for pasientene.

Celgene bistår først og fremst sine ansatte. De er en sammensatt gruppe med begavede mennesker som er dedikerte til forskning og utvikling, salg og markedsføring, produksjon, personalressurser, informasjonsteknologi, jus, anlegg og finans.

På tross av forskjellene mellom de ulike funksjonene og individene, forenes de i sitt engasjement for å oppdage, utvikle og markedsføre livsforbedrende legemidler som gjør forskjell for millioner av mennesker. Våre medarbeidere utfordrer status quo gjennom ny forskning og nye løsninger for verdiskapning.

Celgene strever etter å tiltrekke seg, utvikle og beholde allsidige talenter og dermed oppnå gjennomgående sterke forretningsresultater. Vi har satt sammen en arbeidsstyrke som gjenspeiler mangfoldet hos pasientene og i de samfunnene vi jobber i.

Vi har en kultur der vi forutsetter det beste hos hverandre, og forstår verdien av ulike tilnærminger når vi arbeider mot det som er best for Celgene og pasienten. Vi respekterer alle medarbeidernes bidrag, og forstår at forskjeller i livserfaring, kulturell bakgrunn, arbeid og livsstil er viktige for selskapet vårt. Spesielt forenes våre medarbeidere i sitt engasjement for å oppdage, utvikle og markedsføre livsforbedrende legemidler som gjør forskjell for millioner av mennesker.