Medarbeidere

Hva er det som definerer Celgene? Er det våre unike produkter og vår innovative tilnærming til behandling av sykdommer? Er det vår banebrytende forskning? Vår voksende anseelse som en viktig aktør for å oppnå medisinske fremskritt? Vår forpliktelse til helsepersonell og deres pasienter? Alle disse faktorene bidrar til det Celgene er. Men Celgene er mye mer enn dette.

Celgene består først og fremst av alle medarbeiderne som fokuserer på jobben sin: Å levere innovative behandlinger til pasienter med uløste medisinske behov ved kreft og inflammatoriske sykdommer. Det er en sammensatt gruppe med begavede mennesker: Laboratorieforskere med doktorgrad, selgere, produksjonsingeniører, IT-proffer, forskningsleger, laboratorieteknikere, markedsførere, lovgivningseksperter, regnskapsfolk og økonomisk personell, kliniske koordinatorer, ledere, HR-sjefer, sykepleiere og apotekere med flere.

På tross av forskjellene mellom de ulike stillingene og individene, forenes medarbeiderne i sitt engasjement for å oppdage, utvikle og markedsføre livsforbedrende legemidler som utgjør en forskjell for millioner av mennesker. Våre medarbeidere er på rett sted til rett tid, og gjør de riktige tingene for å bygge videre på selskapets vitenskapelige og kommersielle fremskritt.

Celgene har helt fra starten hatt fordelen av å tiltrekke seg noen av de fremste medarbeiderne. Den siste tiden har vår kommersielle vekst krevd spesialkompetanse, og vi har hatt god nytte av at flere høyt utdannede og kvalifiserte personer har vært tilgjengelige på grunn av konsolideringen i legemiddelbransjen generelt. Vi er takknemlige for at disse medarbeiderne har bestemt seg for å fortsette karrieren sin hos Celgene.

Vi er overbeviste om at vår fremgang gjør at vi kan opprettholde dette engasjementet og fortsette å tiltrekke oss de beste medarbeiderne.