Partnerskap

Samarbeid For Å Bedre Pasientenes Liv

Det har aldri vært viktigere å opprettholde og spre medisinske innovasjoner over hele verden. Vår virksomhets fremgang er avhengig av vår evne til å utvikle effektive samarbeidsløsninger fra et ”økosystem med innovasjon” – føre sammen pasienter, helsepersonell, bransjer, akademia, de som betaler og beslutningstakere – for å finne løsninger som kan forandre verden til det bedre.

Ved å samarbeide kan vi endre folkehelsen slik at sykdommer forhindres, diagnostiseres tidligere, behandles fremgangsrikt og kanskje til og med helbredes.