Leverandører

Celgene forbedrer pasienters liv over hele verden. Vi ønsker samarbeid med leverandører som på et konkurransemessig grunnlag kan tilføre verdi til våre produkter og tjenester.

Innovasjon er en nøkkelfaktor for Celgenes fremgang. Vi forventer at våre leverandører leverer innovative og bærekraftige løsninger med høy standard og integritet. Som leverandør til Celgene forventes du å følge etiske forretningsmetoder.

Celgenes anbudsprosess følger en strategisk innkjøpsmetode for å identifisere de beste leverandørene. Vi arbeider med interne team for å sikre best mulig verdi når det gjelder kvalitet og kostnader, service og levering.

  1. E-sourcing

Celgenes strategiske innkjøpsprosess innebærer at vi vil bruke beste praksis og metoder. Vi foretrekker å bruke e-sourcing når vi gjør forretninger med leverandørene våre.

Hva betyr det for leverandørene?

  • Enkel prosjektledelse
  • Påskynder prosessen gjennom å krympe innkjøpssykluser
  • Opprettholder transparens i prosessen
  • Hjelper oss å ha en konsekvent global prosess
  • Hjelper oss å evaluere alle relevante forretningskriterier, ikke bare kostnader
  1. Etikk

Celgenes etiske filosofi har sitt grunnlag i selskapets kjerneverdier og adferd. Vi forventer at medarbeidere og leverandører følger Celgenes etiske retningslinjer. Våre innkjøpsbeslutninger avgjøres av forretningsmessige kriterier og ikke av personlige fordeler og meninger.

Celgene Corporation omfattes og styres av amerikanske og internasjonale lover om ulovlig provisjon.

  1. Bærekraft

Celgene Corporation strever etter å drive virksomhet i et sikkert, sunt og grønt miljø. Vi forventer at våre leverandører også gjør det og minimerer virksomhetens miljøpåvirkning. Leverandørene våre må fremme miljøvennlige og bærekraftige forretningsmetoder ved å integrere grønne initiativ i den daglige virksomheten.