Partnerskap For Global Helse

Samarbeid for innovative medisinske løsninger for utviklingsland

Hos Celgene mener vi at pasientene selv, uansett hvor de befinner seg eller hvilke økonomiske ressurser de har, skal ha mulighet til å dra nytte av fremskrittene innen forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer. Celgene Global Health (CGH) samarbeider med partnere i hele verden for å finne innovative løsninger på behandlingsutfordringer i utviklingsland. CGH ble grunnlagt i 2009 og fokuserer på å sette pasientene i sentrum ved å arbeide for innovative løsninger på behandlingsutfordringer i utviklingsland. Arbeidet baseres på vårt synspunkt om at innovative terapier og partnerskap innen helsevesenet er viktige komponenter for langsiktige fremskritt og velstand over hele verden.

Celgene har over 400 000 kjemiske substanser for ulike plattformer i sin portefølje, blant annet immunmodulering, cellehemming, cellulære terapier og vevsterapier. Plattformene har potensielle bruksområder for behandling av udekkede sykdommer i utviklingsland (DDW, Diseases of the Developing World), blant annet:

  • Visceral leishmaniasis (VL)
  • Sovesyke eller HAT (Human African Trypanosomiasis)
  • Chagas sykdom
  • Malaria
  • Elefantiasis (lymfatisk filariasis)
  • Tuberkulose
  • Bløderfebre
  • Influensa
  • HIV
  • Kaposis sarkom

Disse sykdommene påvirker verdens aller fattigste mennesker. CGH samarbeider med Product Development Partnerships (PDP-er), globale akademiske institusjoner, humanitære organisasjoner (NGO-er), offentlige/private finansieringsorganer, kontraktforskningsorganisasjoner, (CRO-er) og andre farmasøytiske organisasjoner for å evaluere våre egenutviklede kjemiske virkestoffers virkning på udekkede sykdommer. Det finnes en rekke CGH-program på ulike utviklingsstadier. Programmene strekker seg fra screening til lead-optimering og kliniske tester med dyreforsøk, slik at CGH kan utforske og utvikle sin portefølje med egenutviklede ressurser.

Et eksempel er et samarbeid for forskning og utvikling mellom CGH og Advinus Therapeutics Ltd som fokuserer på terapier for VL (visceral leishmaniasis), den nest største parasittdødsårsaken i verden med ca. 500 000 tilfeller per år. Samarbeidet oppsto for imøtekomme pasientbehov som ikke oppfylles med de nåværende behandlingene, og drar nytte av både organisasjonenes erfaring og ekspertise, for eksempel innen analytiske kjemi, legemiddelbiologi, screening og utredninger. Partnerskapet er et bevis på CGHs og Advinus engasjement for å utvikle legemidler for behandling av neglisjerte sykdommer. CGH gir også støtte til forbedring av infrastrukturen og kapasiteten til helsesystemer og lokale medisinske eksperter i utviklingsland for å utvide tilgjengeligheten til sikre og effektive legemidler. I sitt arbeid for å sette pasientsikkerhet i sentrum undersøker CGH nå modeller som kan forbedre infrastrukturen i eksisterende behandlingssystemer i utviklingsland, og gi økt tilgang til sikre legemidler.

I løpet av de siste årene har CGH samarbeidet med Indiana University School of Medicine og Moi University Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya. Moi University School of Medicine, Moi Teaching and Referral Hospital og et konsortium med nordamerikanske helsesenter under ledelse av Indiana University har jobbet sammen siden 1989 for å levere helsetjenester, gjennomføre helseforskning og utvikle ledere innen helsevesen for både Nord-Amerika og Afrika. De institusjonene som inngår som partnere kalles AMPATH (Academic Model Providing Access to Healthcare). I 2001 stilt overfor den dødeligste pandemien i menneskehetens historie, skapte disse partnerne et av Afrikas største og mest omfattende og effektive kontrollsystemer for HIV / AIDS.

Partnerskapet med det kenyanske helsedepartementet og USAs regjering har blitt utvidet fra et HIV-fokus til å møte viktige behov innen primærhelsetjenesten, behandling av kroniske sykdommer og spesialistbehandling. CGH støtter AMPATHs onkologiprogram innen områdene pasient-/legemiddelinformasjon, pasientbehandling, utvidelse av apotekdatabaser og apotekrendering.

I et lignende program støtter CGH University of Colorado (CU). Under ledelse av Colorado School of Public Health (CSPH), har Center for Global Health på CU bygget opp verdifulle kontakter med universiteter og klinikker på mange steder med lav og middels inntekt som Peru, Guatemala, Vietnam og Indonesia. Takket være kontaktene kan helsepersonell fra disse utviklingslandene få stipendier i global helse ved Anschultz Medical Campus på CU. Via stipendene, som er på mellom en måned og et semester lange, kan lovende forskere få målrettet veiledning og praktisk erfaring som de ikke kan få i hjemlandene sine. Steve Berman, sjef for Center for Global Health, sier: ”En legemiddelutvikler kan få ekspertise innen bioinformatikk og ta med seg opplæringen hjem igjen for å informere forskere om viktige generelle helseproblemer i sine egne land.” ”Celgene har virkelig engasjert seg, de har vært fantastiske”, sier Berman. ”For dem som kan komme hit og få stipendene gjør dette stor forskjell.”

Arbeidet med å forbedre tilgjengeligheten til legemidler er basert på overbevisningen om at de mest effektive metodene er partnerskap mellom offentlige og private aktører, sammen med lokale eksperter og utveksling av de beste metodene.