Pasienter

Fast Bestemt På Å Forbedre Pasientenes Liv Over Hele Verden

Vårt løfte om å sette pasientene i sentrum bestandig

Vi har et sterkt engasjement for å forbedre folks helse gjennom nyskapende forskning og behandlinger som utgjør en forskjell. Vårt engasjement for medisinske fremskritt går hånd i hånd med vårt løfte til pasientene: Alle som kan dra nytte av forskningen vår skal få gjøre det. Hos Celgene kommer pasientene alltid først.

Støtte fra Celgene

Celgene støtter organisasjoner og initiativ som har en positiv innvirkning på pasienter, våre lokalsamfunn og hele verden, i dag og i fremtiden. Vi forbedrer pasienters liv over hele kloden, og fokuserer bidragene på de områdene der de gjør størst nytte. Celgene lover at pasienter skal ha mulighet til å dra nytte av våre betydningsfulle medisinske fremskritt som kan hjelpe dem til å leve lengre, og ha et bedre og friskere liv. Derfor jobber vi for å sikre tilgang til våre innovative legemidler.