Personvernpolicy

 
Celgene anerkjenner betydningen av, og er fullt forpliktet til å beskytte personopplysninger relatert til alle personer som vi samhandler med.

Våre retningslinjer for personvern og varsler gir viktige opplysninger om hvorfor og hvordan personlig informasjon behandles av Celgene Corporation og dets globale datterselskaper, hvem informasjon kan deles med, så vel som enkeltpersoners rettigheter.

Dette gir en generell oversikt over hvordan vi behandler og beskytter informasjon om enkeltpersoner, inkludert allmenheten, nettsider, jobbsøkere, samarbeidspartnere, regulatoriske kontakter og pasienter.

Denne kunngjøringen beskriver spesifikke opplysninger om behandling av personlig informasjon om helsepersonell (HCP) og konsulenter vi samhandler med.

Denne kunngjøringen skisserer spesifikk informasjon om behandling av personlig informasjon om registrerte personer som har data behandlet av Celgene i sammenheng med kliniske studier, observasjonsstudier og andre forskningsprosjekter.

Vennligst kontakt oss med spørsmål eller for å lære mer om Celgens retningslinjer og retningslinjer for personvern.

Sist oppdatert: Mai 2018