Personvernerklæring

Klikk her for å laste ned eller skrive ut en kopi av Celgene General Privacy Policy.

1. SAMMENDRAG

Vår forpliktelse vedrørende bruk av dine personopplysninger

Celgene anerkjenner viktigheten av, og har forpliktet oss til å beskytte personvernet til enkeltpersoner vi samhandler med – inkludert pasienter, allmennheten, forretningspartnere, våre ansatte og ansatte i det offentlige og i helsesektoren.

Om denne personvernerklæringen

Denne erklæringen gir en oversikt over hvordan Celgene Corporation og tilknyttede selskaper på verdensbasis behandler opplysninger om enkeltpersoner. Denne erklæringen illustrerer Celgenes forpliktelse til å sikre at enkeltpersoner kan ta valg og ha kontroll over sine opplysninger på en måte som er i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Omfanget av denne erklæringen

Denne erklæringen er særlig ment å gi informasjon til våre brukere av nettstedet og mobilapplikasjon, aksjonærer i Celgene, andre personer som samhandler med Celgene, pasienter som bruker Celgenes produkter og enkeltpersoner vi gjør forretninger med (herunder ansatte i tilsynsmyndigheter, leverandøransatte, partnere og besøkende ved Celgene-kontorer). Denne erklæringen gir også informasjon til personer som vurderes i rekrutteringsformål av Celgene (se «Søke på jobb i Celgene» i Artikkel 11 under) og gir informasjon til pasienter som deltar i kliniske forsøk knyttet til legemidler fra Celgene (se «Informasjon for pasienter og forsøkspersoner» i Artikkel 12 under) om hvordan man kan finne mer informasjon om spesifikk praksis for behandling av personopplysninger. Informasjon om Celgenes bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi vedrørende digitale tjenester, finner du under Artikkel 15 «Informasjonskapsler» nedenfor.

I tillegg til denne personvernerklæringen, finner du mer informasjon for helsepersonell i den spesialtilpassede personvernerklæringen for helsepersonell.

Referanser til «Celgene», «gruppe», «tilknyttede selskaper», «vi», «oss», og «våre» er referanser til Celgene Corporation og tilknyttede selskaper på verdensbasis. En liste over tilknyttede selskaper og landene hvor de befinner seg, finner du på www.celgene.com/.

2. OPPLYSNINGER CELGENE KAN BEHANDLE OM DEG

Celgene kan behandle opplysninger om deg, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Generelle opplysningersom navn, post- og/eller e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, og andre opplysninger som bilder og digital bildekunst, betalingsrelaterte opplysninger, offentlig legitimasjon i henhold til gjeldende lov (f.eks. førerkort, pass, yrkessjåførbevis), avtaler, dine kommunikasjonspreferanser, forespørsler til Celgene;
 • Profesjonelle opplysningersom stillingstittel, utdanningsinformasjon, profesjonelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring, profesjonelle nettverk, programmer og aktiviteter som du deltar i;
 • Helsemessige, biometriske/genetiske opplysningerknyttet til identifiserbare eller ikke-identifiserbare enkeltpersoner, og kun der dette er nødvendig og strengt tillatt under gjeldende lov (inkludert i forbindelse med Celgenes risikostyring og programmer for legemiddelsikkerhet, eller for tilgjengelighetsformål for besøkende på Celgenes nettsteder); og
 • Digitale opplysninger generert av din bruk av Celgenes nettsteder og mobilapplikasjoner, som IP-adresse, geografisk plassering, enhets-ID og data overført via informasjonskapsler.

3. INFORMASJONSKILDER

I de fleste tilfeller vil Celgene innhente opplysninger direkte fra deg. Noen ganger vil vi innhente opplysninger om deg fra offentlige eller tredjeparts informasjonskilder, inkludert (men ikke begrenset til):

 • Celgene kan innhente opplysninger om helsepersonell fra offentlige eller tredjeparts informasjonskilder til markedsføring- og forskningsformål, og for å bekrefte yrkesopplysninger (inkludert, men ikke begrenset til, tilgang til offentlig informasjon, nasjonale registre eller tredjepartsdatabaser);
 • Helsepersonell eller andre tredjeparter kan gi pasientopplysninger til Celgene der det er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning for legemiddelsikkerhet og risikostyring;
 • Celgene kan innhente opplysninger fra datamaskinen eller andre enheter du bruker når du besøker Celgenes nettsted, som Internet Protocol (IP), domenenavn, Internet Service Provider (ISP), informasjon om dato og tid for anmodningen, og andre opplysninger gitt (se vår personvernerklæring for informasjonskapsler i Artikkel 15 nedenfor).
 • Opplysninger kan utleveres internt i Celgene-gruppen, som inkluderer tilknyttede selskaper på verdensbasis.

4. HVORDAN BRUKER CELGENE OPPLYSNINGENE DINE

Celgene vil kunbruke dine personopplysninger  til tillatte formål  etter den til enhver tid gjeldende lovgivning, som kan variere avhengig av hvor du bor og hvor Celgene driver virksomhet. Formålet med behandlingen kan omfatte:

 • Å administrere Celgenes relasjoner med enkeltpersoner: For eksempel, for å besvare spørsmål og kommentarer, invitere personer til Celgenes arrangementer, overholde lovbestemte forpliktelser;
 • For samarbeid og forskningsformål:For eksempel, for å gjøre det mulig for Celgene å ta mer informerte og objektive beslutninger når man skal identifiserer og engasjerer helsepersonell og viktige opinionsledere, samt styre samarbeidsforholdet med helsepersonell;
 • Rekruttering: Forbehandling av faglig informasjon for å vurdere søkere til stillinger i Celgene;
 • Markedsrettet forskning: For behandling av opplysninger om enkeltpersoner for lovlige markedsrettede forskningsformål. Vi innhenter opplysninger gjennom undersøkelser og intervjuer med pasienter og helsepersonell for å hjelpe oss å forbedre produktene våre.
 • Direkte markedsføring: Vi behandler opplysninger for å gi markedsinformasjon til enkeltpersoner i henhold til gjeldende lovgivning (du har flere valg når det kommer til dette – (se «Dine rettigheter» )
 • Offentlig rapportering: For å behandle opplysninger som er nødvendige for å være i samsvar med lovbestemte forpliktelser særlig knyttet til legemiddelsikkerhet og risikostyring, og forpliktelser knyttet til åpenhet om forbruk og lignende krav spesifikke for legemiddelindustrien.
 • Andre formål som er relevant i relasjonen mellom Celgene og deg

Celgene vil bruke dine personopplysninger til andre formål, der det er lovlig å gjøre dette (som til arkivering, vitenskapelige formål eller markedsføringsformål) eller når vi er rettslig pålagt å gjøre det (som til rapportering av opplysninger til Celgenes risikoledelse eller for å oppfylle forpliktelser knyttet til legemiddelsikkerhet).

Rettslig grunnlag for behandling

Celgene behandler personopplysninger basert på en eller flere av følgende rettslige grunnlag:

 • Når du har gitt samtykke (samtykket kan trekkes tilbake til enhver tid);
 • Når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfyllevåre kontraktmessigeforpliktelser vi har overfor deg;
 • Når behandlingen er nødvendig for å være i samsvar med en juridisk forpliktelse;
 • Når behandlingen er nødvendig for å beskytte vitale interessertil enkeltpersoner;
 • Når behandling er i allmennhetens interesse;eller
 • Når behandlingen under visse omstendigheter er nødvendig for å sikre Celgenes berettigede interesser.For eksempel behandler Celgene personopplysninger til  vitenskapelige og statistiske forskningsformål,  tilvitenskapelig utvikling, til forbedringen av produkter og tjenester, for å gjennomføre sikkerhetstiltak for å beskytte Celgenes ansatte, innleiepersonell, pasienter, opplysninger og andre eiendeler og for å forhindre kriminelle handlinger (herunder for å hindre svindel, økonomisk kriminalitet og tyveri av industrieiendom, og for å sikre integriteten til produksjon og annen drift).

Spesielle opplysningskategorier

I tillegg til det ovennevnte, behandler Celgene særlige kategorier av personopplysninger om personer i spesifiserte jurisdiksjoner (inkludert i EØS) – for eksempel opplysninger om helsen til enkeltpersoner, genetiske opplysninger, religion, etnisk opprinnelse, fagforeningsmedlemskap, genetiske og biometriske data, seksuell legning eller sexliv. Celgene behandler kun slike personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Celgene behandler kun ovennevnte personopplysninger:

 • når enkeltpersoner gir uttrykkelig samtykke(for eksempel pasienter som gir samtykke til å presenteres i Celgenes markedsføringsmateriell);
 • når det er påkrevd av rettigheter og forpliktelser knyttet til ansettelsesforhold:
 • når det er påkrevd for å sikre vitale interessertil enkeltpersoner;
 • til formål som er nødvendige for anskaffelsen av helsetjenestereller yrkesmedisin i henhold til en kontrakt med helsepersonell eller;
 • når behandling er nødvendig for vitenskapelige forskningsformål.

5. HVOR BEHANDLER CELGENE OPPLYSNINGENE DINE

Celgene har sitt hovedkontor i USA, med drift i Europa, Asia, Sør- og Nord-Amerika. Opplysninger om deg kan gjøres tilgjengelig for Celgenes hovedkontor i USA og for noen av Celgenes tilknyttede selskaper. I tillegg kan opplysningene gjøres tilgjengelig for utvalgte leverandører og partnere på verdensbasis. Dersom Celgene behandler opplysninger i land som ikke gir samme beskyttelsesnivå som i ditt eget land, vil Celgene implementere rimelige og passende rettslige og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk, og utlevering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, vedlikehold av bindende kontrakter som krever tilstrekkelig beskyttelse av opplysninger om enkeltpersoner.

For borgere i EØS: Når vi overfører opplysningene dine utenfor EØS eller Sveits, vil vi ta de nødvendige stegene for å sikre at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte opplysningene dine. Slike sikkerhetstiltak omfatter bruken av EU-kommisjonens godkjente standardavtaler.

6. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Celgene utleverer individuelle opplysninger der det er et saklig behov for å oppnå våre forretningsmål for virksomheten og der det er lovpålagt. Opplysningene dine vil kun utleveres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, og tilstrekkelige sikkerhetstiltak vil etableres, der mulig, for å beskytte opplysningene dine. Celgene kan utlevere opplysninger innad i Celgene Corporation og til våre globale tilknyttede selskaper i Celgene-gruppen, vårt holdingselskap og våre datterselskaper.

For å drive vår virksomhet, kan Celgene også utlevere opplysninger til tredjeparter, herunder allmennheten/tilsynsmyndigheter/offentlige etater (myndigheter, inkludert avdelinger for sosiale og andre ytelser), tredjeparter som leverer tjenester til Celgene (som for eksempel revisjoner, IT-tjenester, bistand i klinisk utprøving og studier) og forretningspartnere og samarbeidspartnere (som eksterne forskere), som gjennomgår og bistår Celgene med samsvarsoppgaver i helsevesenet. Hvis Celgene eller våre eiendeler i vesentlig grad blir kjøpt opp av en tredjeparte, vil personopplysninger lagret av oss inkluderes i disse overførte eiendelene. Celgene kan også utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom Celgene har en plikt til å utlevere eller dele opplysninger om enkeltpersoner, for å være i samsvar med en juridisk eller lovbestemt forpliktelse eller anmodning.

Celgene kan også utlevere opplysninger for å håndheve avtaler det har med enkeltpersoner; eller for å beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerheten til Celgenes ansatte, pasienter eller andre (for eksempel besøkende på Celgenes områder).

7. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING OG RETTIGHETER TIL ENKELTPERSONER

Celgene fatter ikke beslutninger kun basert på automatisert behandling, inkludert profilering, av enkeltpersoner med mindre vi informerer deg om noe annet.

8. INDIVIDUELLE VALG: RETTIGHETER OG TILGANG TIL OPPLYSNINGER

Tilgang, revidering og sletting

I henhold til gjeldende personvernlovgivning (f.eks. europeisk personvernlovgivning) kan du ha rett til å be om en kopi av opplysningene dine som er lagret av Celgene. Du har rett til å be om at dine personopplysninger revideres, korrigeres eller slettes. Dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger kan være gjenstand for avgrensede juridiske og regulatoriske begrensninger.  Se «Utøve individuelle rettigheter» nedenfor.

Valg om markedsføring

Du kan ha rett til å protestere mot at dine opplysninger blir brukt i direkte markedsføring og til å sende vitenskapelige opplysninger og nyhetsbrev. For å benytte denne rettigheten, må du velge dette alternativet bort eller «avslutt abonnement»-funksjonaliteten i kommunikasjonen. Hvis du har registrert deg på Internett eller gjennom Celgenes ressurser og har en brukerkonto, kan du oppdatere dine personopplysninger og preferansene her. Se «Utøve individuelle rettigheter » nedenfor.

Innvendinger mot behandling og ytterligere rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning der Celgene legger til grunn berettigede interesser eller allmennhetens interesser for å behandle personopplysninger og der Celgene utfører direkte markedsføring, kan enkeltpersoner formelt protestere mot behandlingen av opplysningene for disse formålene (i tillegg til «Valg om markedsføring» angitt over). Du bør tydelig skrive «innvending mot behandling» når du kontakter Celgene for å utøve denne retten til å protestere mot behandlingen.

Under visse omstendigheter har du ytterligere rettigheter til å begrense aspekter av behandlingen av opplysningene dine, eller be om en kopi av opplysningene levert til deg, eller en tredjepart, i digital format.

Se «Utøve individuelle rettigheter » under.

Utøvelse av dine individuelle rettigheter

For å utøve individuelle rettigheter må du fylle ut det korte skjemaet tilgjengelig her og forespørselen din vil bli videresendt til Celgenemedarbeidere som jobber med dette. Avhengig av gjeldende lovgivning og henvendelsens natur, kan du bli bedt om å sende inn ytterligere opplysninger (for eksempel for å bekrefte din identitet).

Rett til å klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage på Celgenes behandling av dine personopplysninger direkte til Datatilsynet, hvis du mener at Celgene har behandlet opplysninger på en måte som er ulovlig eller bryter med dine rettigheter, eller har brutt vilkårene i personvernforordningen («General Data Protection Regulation»)

Uten å begrense retten til å klage direkte til Datatilsynet, er Celgene forpliktet til å beskytte personopplysninger, og klager kan sendes direkte til Celgene her.

9. HVOR LENGE LAGRER CELGENE OPPLYSNINGENE DINE

Celgene vil ikke lagre opplysningene dine utover det som er nødvendig for det spesifikke formålet eller formålene de ble innhentet for. Opplysninger kan lagres i lengre perioder når gjeldende lover eller forskrifter krever eller tillater at Celgene gjør dette.

10. BESKYTTELSE AV OPPLYSNINGER - SIKKERHET

Celgene har implementert egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine. Vi tar rimelige steg for å beskytte opplysningene dine fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller destruering.

11. JOBBSØKNAD I CELGENE

Celgene behandler opplysninger for å identifisere søkere, vurdere jobbsøkere og til andre HR-prosesser som er nødvendige for å vurdere jobbsøknader. Opplysningene som behandles kan omfatte opplysninger som stillingstittel, utdanningsinformasjon, profesjonelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring, publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter, profesjonelle nettverk, programmer og aktiviteter som du deltar i.

I forbindelse med søknaden, kan Celgene behandle ytterligere personopplysninger, som for eksempel identifikasjonsnummer på offentlig legitimasjon, skattestatus, bankkontoopplysninger, detaljer om kjente tilpasningsbehov på arbeidsplassen, bakgrunnsopplysninger, reise- og utgiftsrefusjoner, prestasjonsledelse, pårørendeinformasjon, kompensasjon, arbeidstid, ferier og opplysninger om ytelser

12. INFORMASJON FOR PASIENTER OG FORSØKSPERSONER

Celgene behandler opplysninger om pasienter som bruker tjenester og får behandling fra Celgene, samt deltar i klinisk utprøving knyttet til legemidler fra Celgene. I tillegg kan Celgene ha tilgang til pasientopplysninger gjennom samarbeidsavtaler med tredjeparter (for eksempel genetiske data).  Ditt navn, identifikasjonsnummer eller andre opplysninger som direkte kan identifisere deg, vil erstattes med en kode. De kodifiserte studieopplysningene vil kun brukes etter formålet med studiet og oppfølging av sikkerhet og effektivitet av studiemedisinen. Kun godkjente medlemmer av studiets legeteam, ansatte i Celgene eller tredjeparter som bistår Celgene med gjennomføring av studiet vil har tilgang til disse opplysningene. Celgene kan overføre de kodifiserte opplysningene utenfor landegrensene (for eksempel til USA) for å behandle eller å sende dem til kompetent myndighet. Se artikkel 5. «Hvor  behandler Celgene opplysningene dine» for mer informasjon.

Celgene vil ikke ha tilgang til navn eller kontaktopplysninger til pasienter og forsøkspersoner, og Celgene forsøker ikke å identifisere enkeltpersoner direkte. Du bør kontakte ditt helsepersonell eller stedet for klinisk utprøving for forsøkspersoner, for å lære mer om hvordan opplysningene skal behandles. Celgene vil behandle nøkkelkodede opplysninger om pasienter og forsøkspasienter, som for eksempel fødselsår, initialer, eller tilfeldig valgte unike identifikatorer. Opplysninger forbundet med slike nøkkelkodede data kan være fysiske og psykologiske helse- og ernæringsopplysninger, etnisk opprinnelse, seksuell legning, helse og sikkerhetsinformasjon og andre medisinske opplysninger. Opplysninger innhentet fra kliniske utprøvinger kan omfatte spesielle kategorier av personlige opplysninger.

Celgene kan også dele opplysninger innhentet i studiet med forskere utenfor Celgene, for ytterligere vitenskapelig forskning innen helse som er i allmennhetens interesse. Celgene vil imidlertid ikke gi opplysninger om din identitet til disse forskerne.

I tillegg vil vi behandle opplysningene du gir oss på eget initiativ. For eksempel vil vi behandle opplysninger du gir oss når vi ber om dette i forbindelse med våre legemidler, i den grad det er nødvendig for å behandle din henvendelse. Vi vil behandle disse opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.

For deltakere og andre påvirkede enkeltpersoner under 18 år, vil opplysningene behandles i henhold til gjeldende lovgivning og ikke behandles uten forhåndsgodkjenning fra foreldre eller verge.

13. INFORMASJON FOR HELSEPERSONELL

Celgene behandler opplysninger om helsepersonell, herunder kontaktopplysninger for bedriftsrettet kommunikasjon, kontraktuelle, økonomiske og andre opplysninger knyttet til leverte tjenester og til invitasjoner til arrangement og kompetansetiltak. I tillegg behandler Celgene opplysninger om visse faglige kvalifikasjoner, opplysninger knyttet til håndtering av henvendelser fra deg og for å styre visse kommersielle aktiviteter.

Dine personopplysninger kan kombineres med andre opplysninger vi allerede har om deg og/eller innhentet gjennom offentlige kilder, herunder vitenskapelige og medisinske publikasjoner, nasjonale registre og Internett. For å velge å gjennomgå disse opplysningene, henviser vi til «Kontakt oss»-avsnittet under.

For mer informasjon om hvordan Celgene behandler opplysninger om helsepersonell, se vårt varsel om personvern for helsepersonell.

14. BARN

Celgenes nettsteder og mobilapplikasjoner er ikke ment for eller utformet for barn under 13 år. Vi innhenter ikke identifiserbare personopplysninger fra personer vi vet er under 13 år.

Se artikkel 12 «Opplysninger om pasienter og forsøkspersoner» over for mer informasjon.

15. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER / IKKE SPOR

Celgene kan bruke teknologi kjent som «informasjonskapsler» og lignende sporingsteknologi, inkludert geo-lokalisering, på våre nettsteder, mobilapplikasjoner og andre digitale tjenester. En informasjonskapsel er en liten datafil som plasseres på enheten din, som vi bruker til følgende formål:

 • For å gjøre opplevelsen din mer effektiv, raskere og enklere: Ved å huske preferansene dine, som foretrukket språk, visning og andre innstillinger, og for godkjenningsformål. Dette hjelper oss å gi deg en bedre brukeropplevelse. Disse informasjonskapslene omtales også som en Økt-ID-kapsel, autentiseringskapsler, og kapsel for tilpasning av brukergrensesnitt.
 • For å få nyttig innsikt i hvordan nettstedet brukes: Ved å innhente opplysninger om antall besøkende og annet bruk. Dette hjelper oss å forbedre nettsidene våre. Disse informasjonskapslene omtales også som analytiske informasjonskapsler. Til dette formålet, bruker vi tjenester som Google Analytics, som betyr at Google og lignende leverandører også vil ha tilgang til denne informasjonen (inkludert IP-adresse og andre identifikatorer på utstyr, som IMEI-nummer og MAC-adresse).
 • For å gi enkelt tilgang til vår tilstedeværelse på sosiale medier. Dette hjelper oss å omdirigere deg og dele vårt innhold på nettsteder som Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube eller Pinterest. Disse «tilleggsprogrammene for sosiale medier» kan lagre informasjonskapsler og lignende teknologi på din datamaskin eller andre enheter. Dette betyr at sosiale medier kan få tilgang til disse opplysningene (inkludert din IP-adresse), og identifisere at du har samhandlet med Celgene-nettstedet.

Din nettleser kan settes til å styre og avvise informasjonskapsler. Husk at hvis du setter nettleseren til å automatisk avvise informasjonskapsler, vil brukeropplevelsen din ikke være den samme. Preferansene dine vil ikke huskes, funksjonalitet kan gå tapt og du kan få vanskeligheter med tilgangen til visse områder eller funksjoner på nettstedet.

Merk at Celgene for øyeblikket ikke responderer på «Ikke spor»-funksjonen i nettleserinnstillingene. Celgene fortsetter å gjennomgå ny teknologi og kan innføre en standard når en slik er utarbeidet.

For mer informasjon om informasjonskapsler, typer informasjonskapsler og hvordan styre informasjonskapsler, inkludert hvordan å blokkere og slette dem, gå til http://www.allaboutcookies.org

16. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Celgene kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen ved å publisere endringer på www.celgene.no/personvernpolicy/celgene-personvernerklaering. Når det gjøres vesentlige endringer, vil Celgene, der dette er lovpålagt, varsle enkeltpersoner direkte, eller publisere varselet på et lett synlig sted på www.celgene.no/personvernpolicy/.

17. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller ønsker mer informasjon om Celgenes praksis vedrørende behandling av personopplysninger, ta kontakt med oss.  Du kan kontakte vår europeiske personvernombud  ved å fylle ut kontaktskjemaet eller sende anmodningen per post til:

(for innbyggere i EØS/Sveits, Asia, Midt-Østen og Afrika)
Europeiske personvernombudet
Route de Perreux, 1
2017 Boudry
Sveits

(for innbyggere i USA, Canada)
Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA

Sist oppdatert: Mai 2018