Samarbeider for å bedre 
kreftomsorgen i utviklingsland

Myndigheter og globale helseaktører etablerer samarbeid for å øke kapasiteten til helsetjenestenes kreftomsorg i utviklingsland.

05.02.2018   |   18:24 GMT+0100

World Cancer Day, February 4thEtter å ha fått innsyn i helsevesenet begrensede ressurser på Mali, ble ikke Joseph Camardo, lege og visepresident for global helse i Celgene, overrasket over at en kollega der valgte å dra til Tunis for behandling da hun fikk kreftdiagnose i 2016.1

  • Den mest moderne kreftbehandlingen er normalt ikke tilgjengelig i Mali, eller de fleste andre utviklingsland, sier han.
  • HIV, malaria og mange andre sykdommer og infeksjoner representerer en slik utfordring for utviklingslandene, at man ikke har forutsett den belastningen som også kreftomsorgen innebærer for disse landene. Resultatet er en manglende utbygging av kapasitet i kreftbehandlingen.2
Joseph Camardo, Senior Vice President

Joseph Camardo, senior vice president of Celgene global health and corporate affairs medical STRATETY, believes fighting cancer in developing countries will require a long-term commitment.

Fra 1991 til 2014 har overlevelsesraten for alle kreftformer økt med 25 prosent i USA. Det er ikke tilfelle i utviklingslandene. Verdens kreftdag er en mulighet til å sette fokus på hvordan vi både enkeltvis og samlet kan forbedre kreftomsorgen i utviklingslandene, mener Camardo.3

Verdens kreftdag markeres hvert år den 4. februar. Målet er å øke bevisstheten rundt sykdommen, samt å oppfordre både myndigheter og enkeltaktører til å styrke kampen mot kreft. Fra 2016 til 2018 er temaet for Verdens kreftdag: ’Vi kan. Jeg kan.’, for å synliggjøre de tiltakene som alle kan gjøre – samlet og enkeltvis – for å redusere belastningen fra kreft.

Ifølge en rapport fra den amerikanske kreftforeningen (ACS) var det 14 millioner nye krefttilfeller i 2012. 57 prosent av disse var i utviklingsland.4 Belastningen ved sykdommen forventes å fortsette å stige for utviklingslandene, etter som populasjonene her både øker og eldes.5

Å hjelpe utviklingslandene i kampen mot kreft er ikke bare humant, men også til fordel for verdensøkonomien.

Denne endrede belastningen er ikke bare en utfordring for utviklingslandene. På verdensbasis var den økonomiske belastningen ved kreft 895 milliarder dollar allerede i 2008, viser beregninger fra ASC.6 Dette inkluderer ikke kostnadene ved medisinsk behandling.

Samtidig er den potensielle nytten ved forbedret kreftomsorg betydelig. Ifølge en studie vil en nedgang i kreftdødeligheten på én prosent, medføre en beregnet fordel på 500 milliarder dollar, bare i USA.7

  • Å hjelpe utviklingslandene i kampen mot kreft er ikke bare humant, men også til fordel for verdensøkonomien, sier Camardo.
  • Hvis ikke menneskene i disse områdene får behandling, vil arbeidskraften reduseres, økonomien i landene vil stagnere og de vil forbli en belastning for den globale økonomien.8

Pasientene i disse landene mangler adgang til screening, diagnostisering og behandling.9 Helsetjenestene i disse langene er bygget opp for å bekjempe infeksjonssykdommer som malaria, tuberkulose og HIV ved å sikre at vaksinering og behandling er tilgjengelig over hele landet. Når man har lykkes innenfor disse områdene, og dødeligheten fra infeksjonssykdommer faller, blir det tydelig at helsetjenestene ikke er forberedt på den betydelige økningen i utbredelsen av kreft, mener Camardo.10

woman holding crying baby

A baby receives a vaccine at a medical clinic in Kenya. Most health care systems in low- and middle-income countries were set up to fight infectious disease rather than noncommunicable diseases such as cancer.

Forbedring av kreftomsorgen i utviklingslandene vil være en betydelig utfordring. – Når man forsøker å løse et problem, så oppdager man et annet, som må bli løst først, sier Camardo.

  • Du må for eksempel bygge veier for å få ut medisinsk personell og utstyr til mennesker i lite tilgjengelige regioner. Mange kreftbehandlinger krever en kjølekapasitet, men det mangler elektrisitet i mange områder.

Til tross for disse utfordringene, tror Camardo det er mulig å få til endringer gjennom privat-offentlige samarbeid, som for eksempel AMPATH-initiativet (Academic Model Providing Access to Healthcare). Erkjennelsen av at belastningen fra kreft er i ferd med å bli kritisk i mange utviklingsland, har medført at Celgene og andre samarbeidspartnere har bidratt til å utvide tjenestene som tilbys fra AMPATHs kreftinstitutt. Denne innsatsen bidrar til å tilby kreftomsorg for 20 millioner mennesker i Vest-Kenya, og nærmere 20 000 pasienter er innom AMPATHs kreftenhet hvert år.11

Camardo håper disse resultatene gjør at myndighetene ser mulighetene som ligger i en slik langsiktig forpliktelse, til å forbedre innbyggernes liv og etablere en bærekraftig kreftomsorg samtidig som kampen mot HIV, malaria, tuberkulose, og andre infeksjoner opprettholdes.

  • Det er ikke bærekraftig å fly kreftpasienter ut av utviklingsland som Mali. Det kommer til å ta lang tid å bygge ut infrastrukturen for kreftomsorg i utviklingsland, men vi må starte et sted, og vi må starte i dag sier Camardo.

 

 

 

1 Interview with Joseph Camardo, senior vice president of global medical affairs at Celgene, 1/26/17. Conducted by Andrew S. Wiecek, Weber Shandwick.

2 Interview with Joseph Camardo, senior vice president of global medical affairs at Celgene, 1/26/17. Conducted by Andrew S. Wiecek, Weber Shandwick.

3Siegel Rebecca L., Miller Kimberly D., Jemal Ahmedin. Cancer Statistics, 2017 CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2017;67:7-30.  HYPERLINK “http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21387/full” http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21387/full Accessed February 1, 2016.

4 Torre Lindsey A., Bray Freddie, Siegel Rebecca L., Ferly Jacques, Lortet-Tieulent Joannie, Jemal Ahmedin. Global cancer statistics, 2012 CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2015;65:87-108. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21262/full Accessed January 26, 2017.

5 Torre Lindsey A., Bray Freddie, Siegel Rebecca L., Ferlay Jacques, Lortet-Tieulent Joannie, Jemal Ahmedin. Global cancer statistics, 2012 CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2015;65:87-108. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21262/full Accessed January 26, 2017.

6 The global economic cost of cancer. American Cancer Society. 2010. Pg 2. http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/08-17-2010_economic_impact_study.pdf Accessed January 26, 2017.

7Murphy KM, Topel RH. The value of health and longevity. Journal of Political Economy. 2006; 114:5. http://www.ucema.edu.ar/u/je49/capital_humano/Murphy_Topel_JPE.pdf

8 Interview with Joseph Camardo, senior vice president of global medical affairs at Celgene, 1/26/17. Conducted by Andrew S. Wiecek, Weber Shandwick.

9 Boyle P, Levin B. World Cancer Report 2008. IARC Press. 2008. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf Accessed January 26, 2017.

10 Interview with Joseph Camardo, senior vice president of global medical affairs at Celgene, 1/26/17. Conducted by Andrew S. Wiecek, Weber Shandwick.

11Celgene AMPATH Oncology Partnership. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA).