Vår Historie

Lidenskap, innovasjon og mot

23.12.2016   |   14:29 GMT+0100

Vårt engasjement for å forbedre folks helse er forankret i medisinske innovasjoner, livsforbedrende behandlinger og ved å sette pasienten i sentrum.

Celgenes entreprenørånd, teamwork-orienterte kultur og arbeid med sjeldne sykdommer skaper en unik plattform for å forandre behandlingsresultater: Fra å hjelpe mennesker med å få tilgang til behandlingen de trenger, til å bruke de nyeste vitenskapelige teknologiene for å oppdage nye behandlinger. Selskapet vokser og utvikles på alle nivåer.

Lidenskap, innovasjon og mot har vært i selskapets gener siden starten. ”Under vår reise mot et fremgangsrikt selskap støtte vi på uventede hindre, og vi oppdaget våre medarbeideres mot til å gjøre hindre om til muligheter og utnytte dem. Visjonen vår er ikke bare å overvinne hindre, men å gjøre dem om til nye muligheter og fremskritt”, sier tidligere styreleder og konsernsjef Dr. Sol J. Barer. Takket være disse prinsippene har Celgene tatt en ledende posisjon når det gjelder fremskaffe behandlinger til pasienter med udekkede behov, løse vitenskapelige utfordringer og arbeide for å forbedre pasienters liv over hele verden.

Ved å ta sjanser, satse stort på forskning og utvikling og ha et unikt perspektiv, har Celgene kunnet tilby pasienter alternativer som kan forbedre livskvaliteten deres. Et eksempel som beskriver dette motet var å tilby thalidomid til pasienter med alvorlige og sjeldne sykdommer. Med utholdenhet og kreativitet konverterte Celgene den tidligere beryktede medisinen til en effektiv behandling for pasienter med kreft.

Celgenes medarbeidere setter alltid pasientene i sentrum, uansett om det er snakk å levere innovative behandlinger i utviklingsland, som mangler egnet infrastruktur, eller å arbeide for myndighetsgodkjenning av nye behandlingsalternativer for sjeldne sykdommer. Når det oppstår hindringer samarbeider kollegene for å løse problemet. De sørger også for å feire suksessene.

Celgene arbeider hardt for å drive en virksomhet som preges av integritet, etikk, sunn beslutningstaking, miljøbevissthet og en atferd som gjenspeiles i selskapskulturen. Innsatsene er blitt utvidet slik at de miljømessige, sosiale og økonomiske resultatene kan utvides kontinuerlig. Dette omfatter blant annet nye metoder for å støtte og fremme pasienter, interaksjon mellom personale og konsernledelsen og støtte til nye programmer i lokalsamfunnet.

For Axelle Beauchamp, sjef for Human Resources i Boudry, Sveits, er Celgene sitt viktigste aktivum de kreative ansatte som samarbeider mot et felles mål – de er genene som utgjør selve selskapet. ”Alle er svært begavede, motiverte og driftige, tenker nytt og gjør en forskjell”, sier hun. “Alle er engasjerte fordi de tror på arbeidet sitt. Og fordi de har samme verdier får de glimrende resultater”.

Celgenes historie handler om uventede muligheter, mot til å ta vare på disse og visjonen om å gjøre dem om til fremskritt. Celgene håper å kunne skape løsninger for noen av 2000-tallets vanskeligste sykdomsutfordringer.